Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D bij chronische nierziektes*
Volgens een Spaanse studie blijkt vitamine D blijkt belangrijk te zijn voor patiŽnten met een chronische nierziekte. PatiŽnten in de studie kregen al dan niet zes maanden lang vitamine D3. Zij met de inname van vitamine D hadden wel 50% hogere bloedwaarden vitamine D en bleken wel 40% lagere albumine/creatinine ratio en duidelijk minder albumine in de urine te hebben. (Beschadiging van bloedvaatjes in de nieren kunnen leiden tot albumine in de urine.) De studie. (November 2013)


Vitamin D Curbs Albuminuria in Kidney Disease
Vitamin D supplementation decreases albuminuria and might slow the progression of chronic kidney disease (CKD), according to Spanish researchers.
"The study suggests that vitamin D repletion with daily mild doses of cholecalciferol may be effective to reduce albuminuria in patients with CKD 3-4 stage, with potential long-term benefits for this population," Dr. Pablo Molina told Reuters Health by email. "In addition, we observed a modest but significant decline in PTH (parathyroid hormone) levels after cholecalciferol administration."
In a report online August 24 in Nephrology Dialysis Transplantation, Dr. Molina of Hospital Universitario Dr Peset, Valencia, and colleagues note that several observational studies suggest that vitamin D deficiency is related to albuminuria and other untoward effects. There is growing evidence that vitamin D receptor activation may have antiproteinuric effects.
To investigate further, the researchers prospectively studied 101 CKD patients. None were on dialysis and all had albuminuria. The 50 patients with low vitamin D levels and high PTH levels were given 666 IU of oral cholecalciferol daily. Independently of their vitamin D status, the remaining 51 patients without hyperparathyroidism acted as controls.
At six months, cholecalciferol led to a mean increase in vitamin D (25(OH)D) levels of 53%. Urinary albumin-to-creatinine ratio (uACR) also decreased from 284 to 167 mg/g without alterations in other relevant factors. There was no change in controls.
After adjustment, changes in 25(OH)D levels were significantly and inversely associated with those in the uACR. The researchers say this supports the possible antiproteinuric effect of vitamin D receptor activation.
There also was a mean drop of 13.8% in PTH in treated patients with a mild rise in phosphate and calcium-phosphate product. There was no change in controls.
Despite the encouraging findings, the researchers note that the period of intervention "was not long enough to detect differences in the progression of renal disease between groups or to prove whether the antiproteinuric effect will be sustained in the long term."
Although the teams says further studies are required, Dr. Molina noted that, "The reduction of proteinuria and PTH levels in proteinuric CKD patients with low vitamin D status and secondary hyperparathyroidism suggests that vitamin D repletion should be considered the first therapeutic approach in these patients, and this treatment should precede the use of active metabolites."
Nephrol Dial Transplant 2013.
Reuters Health Information © 2013 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D Opstanden Albuminurie in Kidney Disease
Vitamine D-suppletie vermindert albuminurie en zou de progressie van chronische nierziekte ( CKD ) te vertragen, volgens Spaanse onderzoekers .
" De studie suggereert dat vitamine D repletie met dagelijkse milde doses cholecalciferol effectief kunnen zijn om albuminurie bij patiŽnten met CKD 3-4 podium , met potentiŽle voordelen op lange termijn voor deze bevolking , " Dr Pablo Molina Reuters Health via e-mail . " Daarnaast hebben we een bescheiden maar significante daling van de PTH ( bijschildklierhormoon ) niveaus waargenomen na cholecalciferol administratie . "
In een rapport online 24 augustus in Nephrology Dialysis Transplantation , Dr Molina van Hospital Universitario Dr Peset , Valencia , en collega's merken dat verscheidene observationele studies suggereren dat vitamine D-deficiŽntie is gerelateerd aan albuminurie en andere ongewenste effecten . Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vitamine D receptor activering antiproteinuric effecten kan hebben .
Om verder te onderzoeken , de onderzoekers prospectief onderzocht 101 patiŽnten met CKD . Niemand waren op dialyse en hadden allemaal albuminurie . De 50 patiŽnten met een lage vitamine D-spiegel en hoge PTH niveaus werden daags 666 IE orale cholecalciferol . Onafhankelijk van hun vitamine D-status , de overige 51 patiŽnten zonder hyperparathyroidism fungeerde als controlegroep .
Bij zes maanden cholecalciferol leidde tot een toename van vitamine D ( 25 ( OH ) D ) niveaus van 53 % . Albumine - creatinine verhouding ( UACR ) ook afgenomen 284-167 mg / g zonder veranderingen in andere relevante factoren . Er was geen verandering in de controlegroep.
Na correctie , veranderingen in 25 ( OH ) D -spiegels significant en omgekeerd geassocieerd met die in de UACR . De onderzoekers zeggen dat dit ondersteunt de mogelijke antiproteinuric effect van vitamine D receptor activering.
Er was ook een gemiddelde daling van 13,8 % in PTH in behandelde patiŽnten met een lichte stijging van fosfaat en calcium - fosfaat product . Er was geen verandering in de controlegroep.
Ondanks de bemoedigende bevindingen , de onderzoekers constateren dat de periode van de interventie " was niet lang genoeg om verschillen in de progressie van nierziekte tussen groepen op te sporen of om te bewijzen of de antiproteinuric effect op de lange termijn zal worden ondersteund . "
Hoewel de teams zegt verdere studies nodig zijn , Dr Molina merkte op dat , " De vermindering van de proteÔnurie en PTH niveaus in proteÔnurie CKD patiŽnten met een lage vitamine D-status en secundaire hyperparathyroÔdie suggereert dat vitamine D repletie moet worden beschouwd als de eerste therapeutische aanpak bij deze patiŽnten , en deze behandeling dient het gebruik van actieve metabolieten voorafgaan. "
Nephrol Dial Transplant 2013 .
Reuters Health Information © 2013

Printen

 

 

Reacties: