Home / Nieuws / ...

 

Steeds meer chemicaliŽn verstoren hersenontwikkeling*
Uit een studie gepubliceerd in The Lancet blijkt dat steeds meer chemicaliŽn de hersenontwikkeling bij kinderen verstoren met aandoeningen als autisme, ADHD en dyslexie tot gevolg. In 2006 waren vijf chemicaliŽn te weten lood, kwik, PCB's, arseen en tolueen de boosdoeners inmiddels kan aan deze lijst volgens de onderzoekers mangaan, fluoride, chloorpyrifos (een van de meest gebruikte en toegelaten organofosfaat-pesticiden), DDT, het oplosmiddel tetrachlooretheen en de vlamvertragers polygebromeerde difenylethers (PBDE) toegevoegd worden. Verontrustend is dat inmiddels al 10-15% van de geboren baby's al afwijkingen heeft in de ontwikkeling van de hersenen. De onderzoekers vinden dan ook dat het tijd wordt dat voordat chemicaliŽn op de markt gebracht worden deze eerst uitvoerig getest worden. De studie. (Maart 2014)

 

 

Growing number of chemicals linked with brain disorders in children
"The greatest concern is the large numbers of children who are affected by toxic damage to brain development in the absence of a formal diagnosis. They suffer reduced attention span, delayed development, and poor school performance. Industrial chemicals are now emerging as likely causes," said Philippe Grandjean.
Toxic chemicals may be triggering the recent increases in neurodevelopmental disabilities among children -- such as autism, attention-deficit hyperactivity disorder, and dyslexia -- according to a new study from Harvard School of Public Health (HSPH) and Icahn School of Medicine at Mount Sinai. The researchers say a new global prevention strategy to control the use of these substances is urgently needed.
The report will be published in Lancet Neurology.
"The greatest concern is the large numbers of children who are affected by toxic damage to brain development in the absence of a formal diagnosis. They suffer reduced attention span, delayed development, and poor school performance. Industrial chemicals are now emerging as likely causes," said Philippe Grandjean, adjunct professor of environmental health at HSPH.
The report follows up on a similar review conducted by the authors in 2006 that identified five industrial chemicals as "developmental neurotoxicants," or chemicals that can cause brain deficits, lead, methylmercury, polychlorinated biphenyls, arsenic, and toluene. The new study offers updated findings about those chemicals and adds information on six newly recognized ones, including manganese, fluoride, chlorpyrifos and DDT (pesticides), tetrachloroethylene (a solvent), and the polybrominated diphenyl ethers (flame retardants).
The study outlines possible links between these newly recognized neurotoxicants and negative health effects on children, including:
∑ Manganese is associated with diminished intellectual function and impaired motor skills
∑ Solvents are linked to hyperactivity and aggressive behavior
∑ Certain types of pesticides may cause cognitive delays
Grandjean and co-author Philip Landrigan, Dean for Global Health at Mount Sinai, also forecast that many more chemicals than the known dozen or so identified as neurotoxicants contribute to a "silent pandemic" of neurobehavioral deficits that is eroding intelligence, disrupting behaviors, and damaging societies. But controlling this pandemic is difficult because of a scarcity of data to guide prevention and the huge amount of proof needed for government regulation. "Very few chemicals have been regulated as a result of developmental neurotoxicity," they write.
The authors say it's crucial to control the use of these chemicals to protect children's brain development worldwide. They propose mandatory testing of industrial chemicals and the formation of a new international clearinghouse to evaluate industrial chemicals for potential developmental neurotoxicity.
"The problem is international in scope, and the solution must therefore also be international," said Grandjean. "We have the methods in place to test industrial chemicals for harmful effects on children's brain development -- now is the time to make that testing mandatory."
Journal Reference:
1. Philippe Grandjean, Philip Landrigan. Neurobehavioural effects of developmental toxicity. Lancet Neurology, 2014 DOI: 10.1016/S1474-4422(13)70278-3 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Groeiend aantal chemische stoffen in verband met hersenaandoeningen bij kinderen
" De grootste zorg is de grote aantallen kinderen die worden getroffen door giftige schade aan de hersenontwikkeling van de afwezigheid van een formele diagnose . Zij lijden verminderd concentratievermogen , vertraagde ontwikkeling , en slechte schoolprestaties . IndustriŽle chemicaliŽn zijn nu in opkomst als mogelijke oorzaken , "zei Philippe Grandjean .
Giftige chemicaliŽn kunnen activeren van de recente stijgingen van de neurologische handicaps bij kinderen - zoals autisme , attention-deficit hyperactivity disorder , en dyslexie - volgens een nieuwe studie van de Harvard School of Public Health ( HSPH ) en Icahn School of Medicine aan de berg SinaÔ. De onderzoekers zeggen een nieuwe globale preventiestrategie voor het gebruik van deze stoffen te voorkomen is dringend nodig .
Het rapport zal worden gepubliceerd in Lancet Neurology .
" De grootste zorg is de grote aantallen kinderen die worden getroffen door giftige schade aan de hersenontwikkeling van de afwezigheid van een formele diagnose . Zij lijden verminderd concentratievermogen , vertraagde ontwikkeling , en slechte schoolprestaties . IndustriŽle chemicaliŽn zijn nu in opkomst als mogelijke oorzaken , "zei Philippe Grandjean , adjunct hoogleraar milieu en gezondheid bij HSPH .
Het verslag is een vervolg op een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door de auteurs in 2006 dat vijf industriŽle chemicaliŽn geÔdentificeerd als " ontwikkelings neurotoxische stof ", of chemische stoffen die de hersenen tekorten , lood, methylkwik , polychloorbifenylen , arseen , en tolueen kan veroorzaken. De nieuwe studie biedt bijgewerkte bevindingen over deze chemische stoffen en voegt informatie over de zes nieuwe erkende degenen , waaronder mangaan , fluoride , chloorpyrifos en DDT ( pesticiden ) , tetrachloorethyleen ( een oplosmiddel ) , en de polybroomdifenylethers ( vlamvertragers ) .
De studie schetst mogelijke verbanden tussen deze nieuw erkende neurotoxische en negatieve gevolgen voor de gezondheid bij kinderen , waaronder :
∑ Mangaan is geassocieerd met verminderde intellectuele functie en verminderde motoriek
∑ Oplosmiddelen worden verbonden met hyperactiviteit en agressief gedrag
∑ Bepaalde soorten pesticiden kan cognitieve achterstand veroorzaken
Grandjean en co - auteur Philip Landrigan , Dean voor Global Health op de berg SinaÔ , voorspelde ook dat veel meer chemicaliŽn dan de bekende dozijn of zo geÔdentificeerd als neurotoxische stof bijdragen aan een "stille pandemie " van neuro- tekorten die erodeert intelligentie, het verstoren van gedrag , en schadelijk samenlevingen. Maar het beheersen van deze pandemie is moeilijk vanwege een gebrek aan gegevens te begeleiden preventie en de enorme hoeveelheid bewijs nodig is voor overheidsregulering . " Zeer weinig chemicaliŽn zijn gereguleerd als gevolg van ontwikkelingsneurotoxiciteit ", schrijven ze .
De auteurs zeggen dat het van cruciaal belang om het gebruik van deze chemische stoffen in ontwikkeling van de hersenen van kinderen wereldwijd te beschermen controleren . Zij stellen voor het verplichte testen van industriŽle chemicaliŽn en de vorming van een nieuwe internationale clearinghouse voor industriŽle chemicaliŽn te evalueren voor potentiŽle ontwikkelingsneurotoxiciteit .
"Het probleem is internationaal georiŽnteerd , en de oplossing moet dus ook internationaal zijn , " aldus Grandjean . "We hebben de methodes in plaats van industriŽle chemicaliŽn te testen op schadelijke effecten op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen - nu is het tijd om die tests verplicht te stellen . "
Dagboek Referentie :
1 . Philippe Grandjean , Philip Landrigan . Gedragstoornissen van ontwikkelingstoxiciteit . Lancet Neurology , 2014 DOI : 10.1016/S1474-4422 (13 ) 70278-3

Printen

 

 

Reacties: