Home / Nieuws / ...

 

Kurkuma voor behoud spiermassa*
Uit een studie, weliswaar met ratten blijkt dat het kruid kurkuma belangrijk te zijn voor een behoud van spiermassa. Het verlies aan spiermassa kan het gevolg zijn van afvallen of het niet kunnen bewegen. Voeding rijk aan kurkuma gaat dan oxidatieschade tegen en verhoogt de hoeveelheid van het chaperonne-eiwit Grp94 waardoor spierfuncties gehandhaafd blijven en spieratrofie tegen gegaan wordt. (Mei 2014)

 

 

Curcumin counteracts loss of force and atrophy of hindlimb unloaded rat soleus by hampering neuronal nitric oxide synthase untethering from sarcolemma 
1. Maurizio Vitadello1, Elena Germinario2,3, Barbara Ravara2, Luciano Dalla Libera1, Daniela Danieli‐Betto2,3 and Luisa Gorza*,2
+ Author Affiliations
1. 1 CNR‐Institute for Neuroscience, Padova section, Padova, Italy 
2. 2 Department of Biomedical Sciences, University of Padova, Padova, Italy 
3. 3 Interuniversity Institute of Myology, Italy 
1. *Corresponding author Email: Prof. Luisa Gorza, Department of Biomedical Sciences, Viale G. Colombo 3, 35121 Padova, Italy. luisa.gorza@unipd.it
Key points
∑ Attenuation of disuse muscle atrophy by means of a pharmacological approach represents the wanted solution for patients who cannot exercise. 
∑ Nutraceutics, e.g. the vegetal polyphenol curcumin, are relatively safe substances.
∑ By lowering oxidative stress, curcumin counteracted the loss of muscle mass and force of soleus muscles, reproduced in the laboratory rat by hindlimb unloading 
∑ Curcumin effects are mediated by the chaperone protein Grp94, which maintains active neuronal nitric oxide synthase molecules at their physiological site in the skeletal myofibre. 
∑ The systemic administration of very low doses of curcumin appears promising for counteracting muscle atrophy in bedridden patients. 
Abstract
Antioxidant administration aimed to antagonize the development and progression of disuse muscle atrophy provided controversial results. Here we investigated the effects of curcumin, a vegetal polyphenol with pleiotropic biological activity, because of its ability to upregulate glucose‐regulated protein 94 kDa (Grp94) expression in myogenic cells. Grp94 is a sarco‐endoplasmic reticulum chaperone, the levels of which decrease significantly in unloaded muscle. Rats were injected intraperitoneally with curcumin and soleus muscle was analysed after 7 days of hindlimb unloading or standard caging. Curcumin administration increased Grp94 protein levels about twofold in muscles of ambulatory rats (P < 0.05) and antagonized its decrease in unloaded ones. Treatment countered loss of soleus mass and myofibre cross‐sectional area by approximately 30% (P ≤ 0.02) and maintained a forceĖfrequency relationship closer to ambulatory levels. Indexes of muscle protein and lipid oxidation, such as protein carbonylation, revealed by Oxyblot, and malondialdehyde, measured with HPLC, were significantly blunted in unloaded treated rats compared to untreated ones (P = 0.01). Mechanistic involvement of Grp94 was suggested by the disruption of curcumin‐induced attenuation of myofibre atrophy after transfection with antisense grp94 cDNA and by the drug‐positive effect on the maintenance of the subsarcolemmal localization of active neuronal nitric oxide synthase molecules, which were displaced to the sarcoplasm by unloading. The absence of additive effects after combined administration of a neuronal nitric oxide synthase inhibitor further supported curcumin interference with this pro‐atrophic pathway. In conclusion, curcumin represents an effective and safe tool to upregulate Grp94 muscle levels and to maintain muscle function during unweighting.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Curcumine tegengaat verlies van kracht en atrofie van achterbeen gelost rat soleus door belemmeren neuronale stikstofoxide synthase untethering van sarcolemma
1 . Maurizio Vitadello1 , Elena Germinario2 , 3 , Barbara Ravara2 , Luciano Dalla Libera1 , Daniela Danieli - Betto2 , 3 en Luisa Gorza * , 2
+ Auteur Affiliations
1 . 1 CNR - Instituut voor Neurowetenschappen , Padova sectie , Padova, ItaliŽ
2 . 2 Departement Biomedische Wetenschappen , Universiteit van Padova , Padua , ItaliŽ
3 . 3 Interuniversitair Instituut van Myologie , ItaliŽ
. 1 * Corresponderende auteur E-mail : prof. dr. Luisa Gorza , Departement Biomedische Wetenschappen , Viale G. Colombo 3 , 35121 Padova , ItaliŽ . luisa.gorza @ unipd.it
Kernpunten
∑ Vermindering van onbruik spieratrofie door middel van een farmacologische benadering vertegenwoordigt de gewenste oplossing voor patiŽnten die niet kunnen uitoefenen .
∑ Nutraceutics , b.v. de plantaardige polyfenol curcumine , zijn relatief veilig stoffen .
∑ Door het verlagen van oxidatieve stress , curcumine tegengegaan het verlies van spiermassa en kracht van soleusspieren , gereproduceerd in het laboratorium rat door achterbeen lossen
∑ Curcumine effecten worden gemedieerd door de chaperonne -eiwit GRP94 , die actief neuronale stikstofoxide synthase moleculen onderhoudt op hun fysiologische site in het skelet myofibre .
∑ De systemische toediening van zeer lage doses van curcumine lijkt veelbelovend voor het tegengaan van spieratrofie bij bedlegerige patiŽnten .
abstract
Antioxidant administratie gericht op de ontwikkeling en progressie van onbruik spieratrofie tegenwerken voorzien controversiŽle resultaten . Hier onderzochten we de effecten van curcumine , een plantaardige polyfenolen met pleiotrope biologische activiteit , vanwege zijn vermogen om upregulate glucose gereguleerde eiwit 94 kDa ( GRP94 ) expressie in myogene cellen . GRP94 is een Sarco - endoplasmatisch reticulum chaperonne , waarvan het niveau aanzienlijk dalen in onbelaste spier. Ratten werden intraperitoneaal geÔnjecteerd met curcumine en soleusspier werd geanalyseerd na 7 dagen van achterbeen lossen of standaard kooien . Curcumine administratie verhoogde GRP94 eiwitgehalten ongeveer tweemaal in de spieren van ambulante ratten ( P <0,05 ) en tegengewerkt de afname in onbelaste degenen. Behandeling tegengegaan verlies van soleus massa en myofibre dwarsdoorsnede met ongeveer 30 % ( p ≤ 0.02 ) en onderhouden een kracht - frequentie verhouding dichter bij ambulante niveaus . Indexen van spiereiwit en vetoxidatie , zoals eiwitten carbonylering , geopenbaard door Oxyblot en malondialdehyde , gemeten met HPLC , werden significant stomp in onbelaste behandelde ratten vergeleken met onbehandelde ( p = 0.01 ) . Mechanistisch betrokkenheid van GRP94 was door de verstoring van curcumine geÔnduceerde vermindering van myofibre atrofie na transfectie met antisense cDNA en GRP94 de drug - positief effect op het behoud van de subsarcolemmal lokalisatie van actieve neuronale stikstofoxidesynthase moleculen , die zijn verplaatst naar de sarcoplasma door lossen . Het ontbreken van additieve effecten na gecombineerde toediening van een neuronaal stikstofoxidesynthase- remmer verder ondersteund curcumine interferentie met dit pro - atrofische route . Tot slot , curcumine een doeltreffend en veilig hulpmiddel om GRP94 spier niveaus upregulate en spierfunctie te behouden tijdens unweighting .

Printen

 

 

Reacties: