Home / Nieuws / ...

 

Medicijnen en dementie*
Uit een twintigjarige studie onder bijna 3.500 vijfenzestigplussers blijkt dat het gebruik van anticholinerge medicijnen de kans op dementie en de ziekte van Alzheimer duidelijk verhogen. Vooral een combinatie van medicijnen zorgt voor een flink hogere kans. De meest gebruikte anticholinerge medicijnen door de deelnemers in de studie waren antidepressiva, antihistamine en medicijnen tegen incontinentie.
De studie. (Maart 2015)


 

Higher dementia risk linked to more use of common drugs
Dr. Shelly Gray et. al. found a persistent link between dementia and some medications in a University of Washington/Group Health study published in JAMA Internal Medicine. The large study links a significantly increased risk for developing dementia, including Alzheimer’s disease, to taking commonly used medications with anticholinergic effects at higher doses or for a longer time. Many older people take these medications, which include nonprescription diphenhydramine (Benadryl). JAMA Internal Medicine published the report, called “Cumulative Use of Strong Anticholinergic Medications and Incident Dementia.”
The study used more rigorous methods, longer follow-up (more than seven years), and better assessment of medication use via pharmacy records (including substantial nonprescription use) to confirm this previously reported link. It is the first study to show a dose response: linking more risk for developing dementia to higher use of anticholinergic medications. And it is also the first to suggest that dementia risk linked to anticholinergic medications may persist—and may not be reversible even years after people stop taking these drugs.
“Older adults should be aware that many medications—including some available without a prescription, such as over-the-counter sleep aids—have strong anticholinergic effects,” said Shelly Gray, PharmD, MS, the first author of the report, which tracks nearly 3,500 Group Health seniors participating in the long-running Adult Changes in Thought (ACT), a joint Group Health–University of Washington (UW) study funded by the National Institute on Aging. “And they should tell their health care providers about all their over-the-counter use,” she added.
“But of course, no one should stop taking any therapy without consulting their health care provider,” said Dr. Gray, who is a professor, the vice chair of curriculum and instruction, and director of the geriatric pharmacy program at the UW School of Pharmacy. “Health care providers should regularly review their older patients’ drug regimens—including over-the-counter medications—to look for chances to use fewer anticholinergic medications at lower doses.”
For instance, the most commonly used medications in the study were tricyclic antidepressants like doxepin (Sinequan), first-generation antihistamines like chlorpheniramine (Chlor-Trimeton), and antimuscarinics for bladder control like oxybutynin (Ditropan). The study estimated that people taking at least 10 mg/day of doxepin, 4 mg/day of chlorpheniramine, or 5 mg/day of oxybutynin for more than three years would be at greater risk for developing dementia. Dr. Gray said substitutes are available for the first two: a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) like citalopram (Celexa) or fluoxitene (Prozac) for depression and a second-generation antihistamine like loratadine (Claritin) for allergies. It’s harder to find alternative medications for urinary incontinence, but some behavioral changes can reduce this problem.
“If providers need to prescribe a medication with anticholinergic effects because it is the best therapy for their patient,” Dr. Gray said, “they should use the lowest effective dose, monitor the therapy regularly to ensure it’s working, and stop the therapy if it’s ineffective.” Anticholinergic effects happen because some medications block the neurotransmitter called acetylcholine in the brain and body, she explained. That can cause many side effects, including drowsiness, constipation, retaining urine, and dry mouth and eyes.
“With detailed information on thousands of patients for many years, the ACT study is a living laboratory for exploring risk factors for conditions like dementia,” said Dr. Gray’s coauthor Eric B. Larson, MD, MPH. “This latest study is a prime example of that work and has important implications for people taking medications—and for those prescribing medications for older patients.” Dr. Larson is the ACT principal investigator, vice president for research at Group Health, and executive director of Group Health Research Institute (GHRI). He is also a clinical professor of medicine at the UW School of Medicine and of health services at the UW School of Public Health.
Some ACT participants agree to have their brains autopsied after they die. That will make it possible to follow up this research by examining whether participants who took anticholinergic medications have more Alzheimer’s-related pathology in their brains compared to nonusers.
Drs. Gray and Larson’s coauthors are Paul Crane, MD, MPH, an associate professor of medicine at the UW School of Medicine, adjunct associate professor of health services at the UW School of Public Health, and affiliate investigator at GHRI; Sascha Dublin, MD, PhD, a Group Health physician, GHRI associate investigator, and affiliate associate professor of epidemiology at the UW School of Public Health; Melissa L. Anderson, MS, and Onchee Yu, MS, senior biostatisticians, and Rod Walker, MS, biostatistician, at GHRI; Joseph T. Hanlon, PharmD, MS, a professor of medicine at the University of Pittsburgh; and Rebecca Hubbard, PhD, an associate Professor of Biostatistics at the Hospital of the University of Pennsylvania, who did this work while on staff at GHRI.
This work was supported by National Institute on Aging NIH Grants U01AG00678 (Dr. Larson), R01AG 027017, R01AG037451, P30AG024827, T32 AG021885, K07AG033174 (Dr. Hanlon), and R03AG042930 (Dr. Dublin) and by the Branta Foundation (Dr. Dublin).

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoger risico op dementie gekoppeld aan meer gebruik van veel gebruikte gewone drugs
Dr. Shelly Gray et. al. vond een blijvende band tussen dementie en sommige medicijnen in een universiteit van Washington / Group Health studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. De grote studie koppelt een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, tot het nemen van veel gebruikte medicijnen anticholinerge effecten bij hogere doses of langer. Veel oudere mensen nemen deze medicijnen, die nonprescription difenhydramine (Benadryl) bevatten. JAMA Internal Medicine publiceerde het rapport, genaamd "Cumulatieve gebruik van sterke Anticholinergische Medicijnen en Incident dementie."
De studie gebruikt strengere methoden, langere follow-up (meer dan zeven jaar), en een betere beoordeling van het gebruik van medicatie via de apotheek administratie (inclusief substantiële nonprescription gebruik) om dit eerder gemeld koppeling bevestigen. Dit is de eerste studie die een dosis respons vertonen: koppeling meer risico op dementie hoger gebruik van anticholinerge geneesmiddelen. En het is ook de eerste om dat risico op dementie gekoppeld aan anticholinerge medicatie kan blijven bestaan, en zijn mogelijk niet omkeerbaar, zelfs jaren nadat mensen stoppen met het nemen van deze medicijnen suggereren.
"Oudere volwassenen moeten zich ervan bewust dat veel medicijnen, zoals een deel zonder recept verkrijgbaar, zoals over-the-counter slaapmiddelen-sterke anticholinerge effecten," zei Shelly Gray, PharmD, MS, de eerste auteur van het rapport, welke nummers bijna 3.500 Group Health senioren deelnemen aan de langlopende Adult Veranderingen in Gedachte (ACT), een joint Group Health-Universiteit van Washington (UW) studie gefinancierd door het National Institute on Aging. "En ze moeten hun zorgverleners over al hun over-the-counter gebruik te vertellen," voegde ze eraan toe.
"Maar natuurlijk, zou niemand stoppen met het nemen van een therapie zonder overleg met hun zorgverlener," zei Dr Gray, die is een professor, de vice-voorzitter van het curriculum en instructie, en de directeur van de geriatrische apotheek programma op de UW School of apotheek. "Zorgverleners moeten regelmatig hun oudere patiënten 'drug's, waaronder over-the-counter medicatie-op zoek naar kansen om minder anticholinerge medicijnen gebruiken bij lagere doses."
Bijvoorbeeld, de meest gebruikte medicijnen in de studie waren tricyclische antidepressiva zoals doxepin (Sinequan), de eerste generatie antihistaminica zoals chloorfeniramine (Chloor-Trimeton), en antimuscarinica voor de controle over de blaas zoals oxybutynine (Ditropan). De studie schatte dat mensen die ten minste 10 mg / dag van doxepine, 4 mg / dag van chloorfeniramine of 5 mg / dag oxybutynine meer dan drie jaar groter risico voor dementie zijn. Dr. Gray zei substituten beschikbaar zijn voor de eerste twee: een selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa) of fluoxitene (Prozac) voor depressie en een tweede generatie antihistaminicum zoals loratadine (Claritine) voor allergieën. Het is moeilijker om alternatieve medicijnen te vinden voor urine-incontinentie, maar sommige gedragsveranderingen kan dit probleem te verminderen.
"Als providers nodig hebt om een medicatie met anticholinerge effecten voor te schrijven, want het is de beste therapie voor de patiënt," zei Dr Gray, "ze moeten de laagste effectieve dosis te gebruiken, toezicht houden op de behandeling regelmatig om ervoor te zorgen dat het werkt, en stoppen met de therapie als het is niet effectief. "Anticholinergische effecten gebeuren omdat sommige medicijnen blokkeren de neurotransmitter acetylcholine in de hersenen en het lichaam, legde ze uit. Dat kan veel bijwerkingen, zoals sufheid, constipatie, met behoud van de urine, en een droge mond en ogen veroorzaken.
"Met gedetailleerde informatie over duizenden patiënten gedurende vele jaren, de ACT-studie is een levend laboratorium voor het verkennen van risicofactoren voor aandoeningen zoals dementie," zei Dr Gray's co-auteur Eric B. Larson, MD, MPH. "Deze laatste studie is een goed voorbeeld van dat werk en heeft belangrijke gevolgen voor mensen die medicijnen-en voor degenen die het voorschrijven van medicijnen voor oudere patiënten." Dr Larson is de ACT hoofdonderzoeker, vice-president voor onderzoek aan de Group Health en executive director van Group Health Research Institute (GHRI). Hij is ook een professor in de klinische geneeskunde aan de UW School of Medicine en van gezondheidsdiensten in de UW School of Public Health.
Sommige ACT deelnemers het erover eens hun hersenen te hebben autopsie na hun dood. Dat zal het mogelijk maken om de follow-up dit onderzoek door te onderzoeken of de deelnemers die anticholinerge medicijnen nam meer Alzheimer-pathologie in hun hersenen in vergelijking met niet-gebruikers.
Drs. Grijs en Larson's medeauteurs zijn Paul Kraan, MD, MPH, een associate professor in de geneeskunde aan de UW School of Medicine, adjunct universitair hoofddocent van de gezondheidszorg in de UW School of Public Health, en affiliate onderzoeker aan GHRI; Sascha Dublin, MD, PhD, een groep Health arts, GHRI universitair onderzoeker, en affiliate hoogleraar epidemiologie aan de UW School of Public Health; Melissa L. Anderson, MS, en Onchee Yu, MS, senior biostatistici, en Rod Walker, MS, biostatistician, op GHRI; Joseph T. Hanlon, PharmD, MS, een professor in de geneeskunde aan de Universiteit van Pittsburgh; en Rebecca Hubbard, PhD, associate professor in de Biostatistiek in het ziekenhuis van de Universiteit van Pennsylvania, die dit werk deden, terwijl op het personeel bij GHRI.
Dit werk werd ondersteund door het National Institute on Aging NIH subsidies U01AG00678 (Dr. Larson), R01AG 027.017, R01AG037451, P30AG024827, T32 AG021885, K07AG033174 (Dr. Hanlon), en R03AG042930 (Dr. Dublin) en door de Branta Foundation (Dr. Dublin).


Printen

 

 

Reacties:

 

Eerdere studies hebben deze resultaten ook al laten zien en ook een sterk verhoogde kans op een longontsteking en psychische en fysieke problemen.