Home / Nieuws / ...

 

Energiedranken en hyperactiviteit*
Uit een Amerikaanse studie onder ruim 1.600 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar blijkt dat het drinken van energiedrankjes een sterk verhoogde kans geeft op hyperactiviteit. Ieder energiedrankje geeft al een 14% hogere kans. De meeste kinderen in de studie die energiedrankjes dronken hadden wel 66% meer kans op hyperactiviteit en aandachtsproblemen. Verder stellen de onderzoekers dat energiedrankjes ook nog eens veel suiker en ook wel cafe´ne bevatten. Veel drankjes bevatten tot wel 40 gram suiker en dat is ook al veel teveel.
De studie. (April 2015)


 

Energy drinks significantly increase hyperactivity in schoolchildren, study finds
Middle-school children who consume heavily sweetened energy drinks are 66% more likely to be at risk for hyperactivity and inattention symptoms, a new study led by the Yale School of Public Health has found.
The finding has implications for school success and lends support to existing recommendations to limit the amount of sweetened beverages schoolchildren drink. The authors also recommend that children avoid energy drinks, which in addition to high levels of sugar also often contain caffeine. The study is published in the journal Academic Pediatrics.
The research team -- led by professor Jeannette Ickovics, director of CARE (Community Alliance for Research and Engagement) at the School of Public Health -- surveyed 1,649 middle-school students randomly selected from a single urban school district in Connecticut.
The researchers found that boys were more likely to consume energy drinks than girls and that black and Hispanic boys were more likely to drink the beverages than their white peers. The average age of the student participants was 12.4 years old. The study controlled for the number and type of other sugar-sweetened drinks consumed.
"As the total number of sugar-sweetened beverages increased, so too did risk for hyperactivity and inattention symptoms among our middle-school students. Importantly, it appears that energy drinks are driving this association," said Ickovics. "Our results support the American Academy of Pediatrics recommendation that parents should limit consumption of sweetened beverages and that children should not consume any energy drinks."
While more research is needed to better understand the effects and mechanisms linking sweetened beverages and hyperactivity, previous research has shown a strong correlation between children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and poor academic outcomes, greater difficulties with peer relationships, and increased susceptibility to injuries. These associations are understudied among minority children, notes Ickovics, and previous research has suggested under-diagnosis of ADHD in black and Hispanic children.
Some sugar-sweetened beverages and energy drinks that are popular with students contain up to 40 grams of sugar. The students in this study consumed on average two sugared drinks per day, with a range of zero to seven or more drinks. Health experts recommend that children consume a maximum of 21 to 33 grams of sugar daily (depending on age).
In addition to hyperactivity and inattention, heavily sugared beverages also impact childhood obesity, notes Ickovics, and sugar-sweetened beverages are a leading cause of added calories in the diets of obese children. Currently, about one-third of American schoolchildren are considered overweight or obese.
The study was co-authored by other researchers from CARE, the Rudd Center for Food Policy and Obesity, and the New Haven Public Schools.
Reference:
1. Deborah L. Schwartz, Kathryn Gilstad-Hayden, Amy Carroll-Scott, Stephanie A. Grilo, Catherine McCaslin, Marlene Schwartz, Jeannette R. Ickovics. Energy Drinks and Youth Self-Reported Hyperactivity/Inattention Symptoms. Academic Pediatrics, 2015; DOI: 10.1016/j.acap.2014.11.006 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Energiedranken Aanzienlijk toename hyperactiviteit bij schoolkinderen, studie vindt
Middelbare schoolkinderen die zwaar consumeren gezoete energie drankjes zijn 66% meer kans om het risico op hyperactiviteit en aandachtsproblemen symptomen, een nieuwe studie onder leiding van de Yale School of Public Health gevonden HAS.
De bevinding heeft gevolgen voor schoolsucces en verleent ondersteuning aan bestaande aanbevelingen om het bedrag van gezoete dranken schoolkinderen drinken te beperken. De auteurs bevelen also Dat kinderen voorkomen energiedranken-die in aanvulling op hoge niveaus van suiker also of op containerisatie cafe´ne. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics Academic.
Het onderzoeksteam - onder leiding van professor Jeannette Ickovics, directeur van CARE (Community Alliance for Research and Engagement) aan de School of Public Health - Surveyed 1649 middelbare scholieren willekeurig geselecteerd uit een enkele stedelijke school district in Connecticut.
De onderzoekers vinden dat de jongens hadden meer kans om energiedranken dan meisjes consumeren en dat zwarte en Spaanstalige jongens hadden meer kans om de dranken Hun drinken dan blanke leeftijdsgenoten. De gemiddelde leeftijd van de student deelnemers 12,4 jaar oud. De studie gecontroleerd voor het aantal en het type of andere suiker gezoete dranken geconsumeerd.
"Als het totale aantal met suiker gezoete dranken Verhoogde, nam ook het risico voor hyperactiviteit en aandachtsproblemen symptomen onder onze middelbare scholieren. Belangrijk is, lijkt het erop dat energiedranken rijden deze vereniging, als" zei Ickovics. "Onze resultaten ondersteunen de American Academy of Pediatrics aanbeveling dat ouders schouders limiet consumptie van gezoete dranken en dat kinderen geen energiedrankjes moeten consumeren."
Hoewel meer onderzoek nodig is om de effecten en mechanismen koppelen van gezoete dranken en hyperactiviteit beter te begrijpen, vorige onderzoek heeft aangetoond een sterke correlatie tussen kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en slechte leerprestaties, meer problemen met peer relaties, en een verhoogde gevoeligheid voor verwondingen. Deze verenigingen zijn weinig bestudeerd bij kinderen minderheid, merkt Ickovics, en vorige onderzoek heeft gesuggereerd onder-diagnose van ADHD bij zwarte en Spaanstalige kinderen.
Sommige met suiker gezoete dranken en energiedranken zijn populair bij studenten Dat containers tot 40 gram suiker. De studenten in deze studie Consumed gemiddeld twee gesuikerde drankjes per dag, met een bereik van nul tot zeven of meer drankjes. Medische deskundigen bevelen aan dat kinderen verbruiken maximaal 21-33 gram suiker per dag (afhankelijk van leeftijd).
Naast de hyperactiviteit en aandachtsproblemen, Zwaar gesuikerde dranken also gevolgen van obesitas bij kinderen, merkt Ickovics, en met suiker gezoete dranken zijn een belangrijke oorzaak van toegevoegde calorieŰn in de voeding van zwaarlijvige kinderen. Momenteel is ongeveer een derde van de Amerikaanse schoolkinderen met overgewicht of obesitas beschouwd.
Het onderzoek is mede-auteur van andere onderzoekers van CARE, de Rudd Center for Food Policy en obesitas, en de New Haven Public Schools.
Referentie:
1. Deborah L. Schwartz, Kathryn Gilstad-Hayden, Amy Carroll-Scott, Stephanie A. Grilo, Catherine McCaslin, Marlene Schwartz, Jeannette R. Ickovics. Energy Drinks en Jeugd zelf-gerapporteerde Hyperactiviteit / Onoplettendheid Symptomen. Academische kindergeneeskunde, 2015; DOI: 10.1016 / j.acap.2014.11.006

Printen

 

 

Reacties: