Home / Nieuws / ...

 

Medicijnen verhogen kans op vallen bij ouderen*
Uit een Britse studie onder bijna 2.700 vijfenzestigplussers blijkt dat het gebruik van anticholinerge geneesmiddelen de kans op vallen aanzienlijk kan vergroten. Veel ouderen nemen anticholinerge geneesmiddelen voor blaasproblemen, depressies, slapeloosheid of longproblemen. Anticholinerge geneesmiddelen blokkeren in de hersenen de neurotransmitter acetylcholine, die betrokken is bij de communicatie tussen zenuwcellen. Uit de studie blijkt dat oudere mannen bij het gebruik van deze medicatie ruim twee keer meer kans hebben om te vallen. Bij vrouwen werd er niet direct een verband gevonden.
De studie. (September 2015)


 

Scientists discover link between common medications and serious falls in older men
Falls causing injury were more than twice as likely in older men taking a particular group of commonly used medicines
Using data from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA), scientists from Trinity College Dublin, St James's Hospital, Dublin, Ireland and three UK Universities have discovered a significant link between serious falls causing injury in older men and a particular group of commonly used medicines. The findings are published today by the Journal of the American Geriatrics Society.
Many medicines which are commonly prescribed for older people for bladder problems, depression, psychosis, insomnia, and respiratory problems, have anti-cholinergic effects. The medications affect the brain by blocking a key chemical called acetylcholine which is involved in passing messages between nerve cells. This can lead to side effects including blurred vision, increased heart rate, sedation and confusion.
Previous studies have shown an impact on cognitive function and mortality from taking multiple anti-cholinergic medicines. In this important new study, the researchers led by Dr Kathryn Richardson who carried out the research at the Department of Gerontology in Trinity and at the Faculty of Medicine and Health Sciences at the University of East Anglia, examined whether the use of such medicines increased the risk of subsequent serious falls (which caused injury) in people aged over 65 years in Ireland.
Using the TILDA data which recorded the medications the participants were taking and the number and type of falls they had experienced, the team found that falls resulting in injury were more than twice as likely in men taking medicines with potent anti-cholinergic activity. The effect remained even after accounting for differences in health and other risk factors for falls. A greater use of such medicines increased the risk for these men further. There was no such association for women, however.
Speaking about the significance of these findings for prescribing practices in older people, lead author Dr Kathryn Richardson, a former PhD student at Trinity, who is now a Research Fellow at the University of East Anglia said: "Our findings indicate the importance for doctors, pharmacists and healthcare professionals to regularly review the appropriateness of medications taken by their older patients. It is however, important that people don't stop taking any medications before speaking with their GP. It is not fully clear why the same link was not found in women and further research is needed to explore this and the reasons behind the findings in men."
Dr Richardson continued: "Experiencing a fall can have a devastating impact on older people's lives and is a major contributor to care home admission and hospitalisation, so it is vitally important for us to find ways to reduce the risk of falls or their severity."
Senior author and Principal Investigator of TILDA Professor Rose Anne Kenny said: "Falls are one of the leading causes of loss of independence as people get older and the principal reason given for admission into nursing home care in Europe. If early risk factors are identified and modified, falls can be prevented. This paper highlights important new risk factors for falls."
Dr Chris Fox, Clinical Reader/Honorary Consultant Psychogeriatrician at the University of East Anglia said: "With the rising levels of frailty in older people we must develop strategies to maintain health and avoid prescribing medicines which could cause a deterioration- such an approach could be simply implemented using tools available"
Dr Ian Maidment, Senior Lecturer in Clinical Pharmacy at Aston University said: "After a fall, an older person may never regain the same quality of life. This research helps us to understand how medication is linked to falls. It is vital that doctors, nurses and pharmacists review medication if someone has suffered a recent fall."
Reference:
Kathryn Richardson, Kathleen Bennett, Ian D. Maidment, Chris Fox, David Smithard, Rose Anne Kenny. Use of Medications with Anticholinergic Activity and Self-Reported Injurious Falls in Older Community-Dwelling Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2015; DOI: 10.1111/jgs.13543 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wetenschappers ontdekken verband tussen gemeenschappelijke medicatie en ernstige valpartijen bij oudere mannen
Valpartijen veroorzaken verwondingen waren meer dan twee keer zoveel kans bij oudere mannen die een bepaalde groep van de meest gebruikte medicijnen
Met behulp van de gegevens van de Ierse Longitudinal Study on Ageing (TILDA), hebben wetenschappers van het Trinity College in Dublin, St James's Hospital, Dublin, Ierland en drie Britse universiteiten een belangrijke schakel tussen ernstige valpartijen veroorzaken van letsel bij oudere mannen en een bepaalde groep van de meest gebruikte ontdekt geneesmiddelen. De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd door het Journal of the American Society Geriatrie.
Veel geneesmiddelen die gewoonlijk voorgeschreven voor ouderen voor blaas, depressie, psychose, slapeloosheid, en ademhalingsproblemen, anti-cholinerge werking. De geneesmiddelen in de hersenen door het blokkeren van een belangrijke chemische stof acetylcholine dat betrokken is bij het doorgeven van berichten tussen zenuwcellen. Dit kan leiden tot bijwerkingen zoals wazig zien, verhoogde hartslag, sedatie en verwarring.
Eerdere studies hebben aangetoond invloed op cognitieve functies en sterfte aan die meerdere anti-cholinerge geneesmiddelen. In deze belangrijke nieuwe studie, de onderzoekers onder leiding van Dr Kathryn Richardson, die uit het onderzoek op de afdeling Gerontologie in de Drie-eenheid en aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van East Anglia verricht, onderzocht of het gebruik van dergelijke geneesmiddelen verhoogde de risico van latere ernstige valpartijen bij mensen ouder dan 65 jaar in Ierland leeftijd (die letsel veroorzaakt).
Met behulp van de TILDA gegevens die de medicijnen die de deelnemers namen en het aantal en type van vallen ze hadden meegemaakt opgenomen, vond het team dat valt met letsel waren meer dan twee keer zoveel kans bij mannen die geneesmiddelen met krachtige anti-cholinergische activiteit. Het effect bleef zelfs na de boekhouding voor verschillen in gezondheid en andere risicofactoren voor valpartijen. Een groter gebruik van dergelijke geneesmiddelen verhoogd risico voor deze mannen verder. Er was geen dergelijke vereniging voor vrouwen, echter.
Sprekend over de betekenis van deze bevindingen voor het voorschrijven van praktijken bij oudere mensen, hoofdauteur dr Kathryn Richardson, voormalig promovendus aan het Trinity, die nu een Research Fellow aan de Universiteit van East Anglia zei: "Onze bevindingen wijzen op het belang voor artsen, apothekers en professionals in de gezondheidszorg om de geschiktheid van medicijnen die door hun oudere patiŽnten regelmatig. Het is echter belangrijk dat mensen niet stoppen met het nemen van medicijnen alvorens te spreken met hun huisarts. Het is niet helemaal duidelijk waarom de dezelfde link niet werd gevonden in vrouwen en verder onderzoek is nodig om dit en de redenen achter de bevindingen bij mannen te verkennen. "
Dr Richardson vervolgt: "Het ervaren van een val kan een verwoestende impact hebben op het leven van oudere mensen en is een belangrijke bijdrage aan huis toelating en ziekenhuisopname zorg, dus het is van vitaal belang voor ons om manieren om het risico van vallen of de ernst ervan te verminderen."
Senior auteur en Principal Investigator van TILDA professor Rose Anne Kenny zei:. "Falls zijn een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van zelfstandigheid als mensen ouder worden en de belangrijkste reden voor toelating tot verpleeghuiszorg in Europa Als vroege risicofactoren worden geÔdentificeerd en gewijzigd, valt kan worden voorkomen. Deze paper belicht belangrijke nieuwe risicofactoren voor valpartijen. "
Dr Chris Fox, Klinische Reader / Ere-Consultant Psychogeriatrician aan de Universiteit van East Anglia zei: "Met de toenemende niveaus van fragiliteit bij ouderen moeten we strategieŽn om gezond te blijven ontwikkelen en te voorkomen dat het voorschrijven van geneesmiddelen die een deterioration- dergelijke aanpak zou kunnen veroorzaken zou kunnen zijn eenvoudig geÔmplementeerd met behulp van tools beschikbaar "
Dr Ian Maidment, Senior Lecturer in Klinische Farmacie aan Aston University zei:. "Na een val, kan een ouder iemand nooit dezelfde kwaliteit van het leven terug te krijgen Dit onderzoek helpt ons om te begrijpen hoe medicatie is gekoppeld aan watervallen Het is belangrijk dat artsen. verpleegkundigen en apothekers beoordeling medicatie als iemand heeft een recente daling geleden. "
Referentie:
1. Kathryn Richardson, Kathleen Bennett, Ian D. Maidment, Chris Fox, David Smithard, Rose Anne Kenny. Het gebruik van geneesmiddelen met anticholinerge activiteit en Self-Reported leed Falls in Oudere Community-Dwelling volwassenen. Journal of the American Society Geriatrie, 2015; DOI: 10.1111 / jgs.13543

Printen

 

 

Reacties: