Home / Nieuws / ...

 

Proanthocyanen voor beter geheugen*
Uit een kleine studie van een jaar blijkt dat een supplement van pijnboomschors bij gezonde mensen kan zorgen voor een duidelijk beter geheugen. Supplementen van pijnboomschors bevatten veel proanthocyanen en zijn vergelijkbaar met druivenpitextracten. De deelnemers aan de studie met veel oxidatieve stress kregen dagelijks een supplement van 100 mg. Dit supplement zorgde niet alleen voor 28% minder oxidatieve stress doch ook voor een verbetering van bijna 40% in het geheugen en ruim 40% in het concentratievermogen.
De studie.  (Februari 2016)


 

Pycnogenol bolsters cognitive function in baby boomers
The French maritime pine bark extract known as Pycnogenol improves cognitive function in individuals who have high levels of oxidative stress but are otherwise in good health, a group from Pescara, Italy, reported in the Journal of Neurosurgical Sciences. 
Pycnogenol has been shown to improve cognitive function in individuals with high levels of oxidative stress.
The 12-month study focused on the so-called baby boomer population of individuals who currently range from 55-70 years of age. 
Researchers at Chieti-Pescara University compared cognitive parameters in subjects who used 100 mg of Pycnogenol per day and also implemented a series of lifestyle measures versus subjects who implemented lifestyle measures alone. 
The team also compared oxidative stress in the experimental and control groups. 
Results in the 77 study participants showed that Pycnogenol supplementation improved a range of cognitive measures and also decreased oxidative stress, said Dr. Gianni Belcaro, principal investigator of the Cognitive Function (COFU) 3 Study. 
The findings parallel results reported last year in a study that tested Pycnogenol in healthy professionals 35-55 years of age with increased oxidative stress. 
28% decrease in oxidative stress
In the present study, the ability to make a decision was significantly improved by 71% in the Pycnogenol group but declined by 5% in the control group. 
Memory significantly improved by 37.3% in the supplement group but decreased by 9.8% in the control group. 
Individuals who supplemented with Pycnogenol had a 41.2% improvement in their attention span versus a 1.9% improvement in controls. 
The researchers also documented a significant 28% decrease in oxidative stress in the Pycnogenol cohort but no change in the control cohort. 
The lifestyle measures that participants were asked to implement included the following: sleeping at least 8 hours per night with bedtime no later than 10:30 pm, eating regular meals at defined hours with reduced caffeine, salt, sugar and alcohol intake, and exercising for at least 20 minutes per day. 
Finally, Dr. Belcaro said that Pycnogenol possibly acts on cognitive function and attention through a combined anti-inflammatory, antioxidant and anti-edema activity. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Pycnogenol versterkt de cognitieve functie bij babyboomers
De Franse maritieme pijnboomschors extract bekend als Pycnogenol verbetert de cognitieve functie bij personen die een hoog niveau van oxidatieve stress, maar voor het overige in goede gezondheid, een groep uit Pescara, ItaliŰ, gerapporteerd in het Journal of Neurochirurgische Sciences.
Pycnogenol is aangetoond dat de cognitieve functie bij personen met een hoog oxidatieve stress verbeteren.
De 12 maanden durende studie gericht op de zogeheten geboortegolf populatie van individuen die nog variŰren 55-70 jaar.
Onderzoekers van Chieti-Pescara University vergeleken cognitieve parameters bij proefpersonen die 100 mg Pycnogenol per dag gebruikt en ook ge´mplementeerd een reeks van lifestyle maatregelen versus proefpersonen die levensstijl maatregelen alleen ten uitvoer gelegd.
Het team ook ten opzichte van oxidatieve stress in de experimentele en de controlegroep.
De resultaten in de 77 deelnemers aan de studie toonde aan dat Pycnogenol suppletie verbeterde een reeks van cognitieve maatregelen en daalde ook oxidatieve stress, zei Dr Gianni Belcaro, hoofdonderzoeker van de cognitieve functie (Cofu) 3 Study.
De bevindingen parallel resultaten gerapporteerd vorig jaar in een studie die Pycnogenol bij gezonde professionals 35-55 jaar met verhoogde oxidatieve stress getest.
28% minder oxidatieve stress
In deze studie werd de mogelijkheid om een beslissing te nemen aanzienlijk verbeterd met 71% in de groep Pycnogenol maar daalde met 5% in de controlegroep.
Geheugen aanzienlijk verbeterde met 37,3% in de supplementgroep maar daalde 9,8% in de controlegroep.
Personen die in Pycnogenol aangevuld had een verbetering van 41,2% in het concentratievermogen versus een verbetering van 1,9% in de controlegroep.
De onderzoekers gedocumenteerd een significante 28% daling van oxidatieve stress in het cohort Pycnogenol maar geen verandering in de controle cohort.
De lifestyle maatregelen die de deelnemers werd gevraagd om uit te voeren onder meer de volgende: slapen minstens 8 uur per nacht met het slapen gaan niet later dan 10:30, het eten van regelmatige maaltijden op bepaalde uren met verminderde cafe´ne, zout, suiker en alcohol, en het uitoefenen van tenminste 20 minuten per dag.
Tenslotte Dr Belcaro dat Pycnogenol eventueel inwerkt op cognitieve functies en aandacht via een gecombineerde anti-inflammatoire, anti-oxidant en anti-oedeem werking. 


Printen

 

 

Reacties: