Home / Nieuws / ...

 

Wei prote´nes tegen overgewicht en diabetes*
Uit een kleine studie onder 48 mensen met overgewicht en diabetes type-2 blijkt dat een ontbijt rijk aan wei prote´nes goed is tegen overgewicht en zorgt voor duidelijk betere bloedsuikerwaarden. Alle deelnemers kregen 23 maanden lang een groot ontbijt en normale lunch en een klein avondmaal. De deelnemers werden verdeeld in 3 groepen, ieder met alleen een verschillende samenstelling van het ontbijt. Een groep met een ontbijt rijk aan wei prote´nes, een groep met andere eiwitten en de laatste groep met een ontbijt rijk aan koolhydraten of zetmeel. Al na drie maanden bleek dat de deelnemers in de wei-groep het meeste afgevallen waren, heel de dag duidelijk minder hongergevoel en lagere bloedsuikerwaarden hadden, alles in vergelijking met de deelnemers in de twee andere groepen.
De studie. (Juni 2016)


 

Large whey protein breakfast may help manage type 2 diabetes
A large breakfast containing whey protein may help manage Type 2 diabetes, new research from Israel reports. The study results will be presented at ENDO 2016, the annual meeting of the Endocrine Society, in Boston.
"A high-calorie protein breakfast, medium-sized lunch and small dinner is a proven successful strategy for weight loss, improved satiety and reduced glucose spikes throughout the day in people with obesity and Type 2 diabetes," said lead study author Daniela Jakubowicz, MD, professor of medicine at Tel Aviv University.
"However, the benefits of high protein content at breakfast also depend on the protein source and quality," Jakubowicz said. "Whey protein powder, which is a byproduct of milk during cheese production, induced greater satiety and reduction of glucose spikes after meals compared to other protein sources, such as eggs, soy or tuna."
Jakubowicz and her colleagues investigated whether in overweight and obese people with Type 2 diabetes, whey protein for breakfast is more effective than other proteins for weight loss, satiety and reduction of glucose spikes and HbA1C (glycated hemoglobin) levels.
They randomly assigned 48 overweight and obese participants with Type 2 diabetes who were, on average, 59 years of age, to one of three diets that contained the same number of calories.
For 23 months, all participants ate a large breakfast, medium-sized lunch and small dinner, but the breakfast composition, amount and source of proteins differed among the groups.
One group ate breakfast containing mostly whey protein such as whey protein shakes, the second group ate breakfast containing other proteins including eggs, soy and tuna, and the third ate breakfast high in carbohydrates or starch.
After 12 weeks, the group on whey protein lost the most weight: 7.6 kg (16.7 pounds), compared to 6.1 kg (13.4 pounds) for those on the other proteins, and 3.1 kg (6.8 pounds) for those in the carbohydrate group.
Whey protein diet participants were more satiated and less hungry throughout the day, with lower glucose spikes after meals compared to the other two diets, and their HbA1C also decreased more than with the other two diets.
"The whey protein diet significantly suppresses the hunger hormone 'ghrelin.' A whey protein drink is easily prepared and provides the advantages of a high-protein breakfast on weight loss, reduction of hunger, glucose spikes and HbA1c," Jakubowicz said.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Groot wei-eiwit ontbijt kan helpen bij het beheer van type 2 diabetes
Een groot ontbijt met wei-eiwit kan helpen bij het beheer van type 2 diabetes, nieuw onderzoek uit IsraŰl verslagen. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd op ENDO 2016, de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in Boston.
"A high-calorie eiwit ontbijt, middelgrote lunch en kleine diner is een bewezen succesvolle strategie om gewicht te verliezen, verbeterde verzadiging en minder glucose spikes gedurende de dag bij mensen met obesitas en diabetes type 2," zei leiden studie auteur Daniela Jakubowicz, MD, professor in de geneeskunde aan de Universiteit van Tel Aviv.
"De voordelen van een hoog eiwitgehalte bij het ontbijt ook afhankelijk van de eiwitbron en kwaliteit", aldus Jakubowicz. "Weiprote´nepoeder, een bijproduct van de melk bij de kaasbereiding, ge´nduceerd grotere verzadiging en vermindering van glucose spikes na de maaltijd in vergelijking met andere eiwitbronnen, zoals eieren, soja of tonijn."
Jakubowicz en haar collega's onderzocht of in overgewicht en zwaarlijvige mensen met type 2 diabetes, wei-eiwit voor het ontbijt is effectiever dan andere eiwitten voor gewichtsverlies, verzadiging en vermindering van glucose spikes en HbA1C (hemoglobineglycaat) niveaus.
Ze willekeurig toegewezen 48 overgewicht deelnemers met type 2 diabetes die waren gemiddeld 59 jaar, een van de drie diŰten die hetzelfde aantal calorieŰn bevatten.
Voor 23 maanden, alle deelnemers aten een uitgebreid ontbijt, lunch middelgrote en kleine diner, maar het ontbijt samenstelling, de hoeveelheid en de bron van eiwitten verschilden tussen de groepen.
De ene groep aten ontbijt die voornamelijk uit wei-eiwit, zoals wei-eiwit shakes, de tweede groep aten ontbijt met andere eiwitten zoals eieren, soja en tonijn, en de derde aten ontbijt rijk aan koolhydraten of zetmeel.
Na 12 weken, de groep van wei-eiwit verloor het meeste gewicht: 7,6 kg (16,7 pond), in vergelijking met 6,1 kg (13,4 pond) voor degenen die op de andere eiwitten, en 3,1 kg (6,8 pond) voor die in de koolhydraat-groep.
Wei eiwitdieet deelnemers waren verzadigd en minder honger gedurende de dag, met lagere glucose spikes na de maaltijd in vergelijking met de andere twee diŰten en hun HbA1C daalde ook meer dan de andere twee diŰten.
"De wei-eiwit dieet onderdrukt significant 'ghreline.' De honger hormoon Een wei-eiwit drinken is gemakkelijk voorbereid en biedt de voordelen van een eiwitrijk ontbijt op gewichtsverlies, vermindering van de honger, glucose spikes en HbA1c, "aldus Jakubowicz.


Printen

 

 

Reacties: