Home / Nieuws / ...

 

Zorg voor veel nutriŽnten in de voeding*
Als we eten krijgen we niet alleen voedingsstoffen binnen maar ook een aanzienlijke hoeveelheid bacteriŽn. Het lichaam moet gelijktijdig de ingenomen glucose verwerken en de bacteriŽn bestrijden. Dit leidt tot een ontstekingsreactie die het immuunsysteem van gezonde mensen activeert en dat geeft een beschermend effect, zo blijkt uit een Zwitserse studie. Bij mensen met overgewicht blijft de activatie van het immuunsysteem grotendeels weg wat kan leiden tot diabetes. Belangrijk is daarom volgens de onderzoekers om voeding te eten rijk aan voedingsstoffen zodat het immuunsysteem de bacteriŽn kan bestrijden.
De studie. (Maart 2017)Every meal triggers inflammation
When we eat, we do not just take in nutrients - we also consume a significant quantity of bacteria. The body is faced with the challenge of simultaneously distributing the ingested glucose and fighting these bacteria. This triggers an inflammatory response that activates the immune systems of healthy individuals and has a protective effect, as doctors from the University and the University Hospital Basel have proven for the first time. In overweight individuals, however, this inflammatory response fails so dramatically that it can lead to diabetes. 
It is well known that type 2 diabetes (or adult-onset diabetes) leads to chronic inflammation with a range of negative impacts. A number of clinical studies have therefore treated diabetes by impeding the over-production of a substance involved in this process, Interleukin-1beta (IL-1beta). In diabetes patients, this messenger substance triggers chronic inflammation and causes insulin-producing beta cells to die off. 
Activation of the immune system
This inflammation does have some positive aspects, however, as was recently reported in the journal Nature Immunology by researchers from the Department of Biomedicine at the University and the University Hospital Basel. In healthy individuals, short-term inflammatory responses play an important role in sugar uptake and the activation of the immune system. 
In their work, Professor Marc Donath, Head of the Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at the University Hospital Basel and his research team demonstrate that the number of macrophages (a type of immune cell) around the intestines increases during meal times. These so-called "scavenger cells¨" produce the messenger substance IL-1beta in varying amounts, depending on the concentration of glucose in the blood. This, in turn, stimulates insulin production in pancreatic beta cells. The insulin then causes the macrophages to increase IL-1beta production. Insulin and IL-1beta work together to regulate blood sugar levels, while the messenger substance IL-1beta ensures that the immune system is supplied with glucose and thus remains active. 
Bacteria and nutrients
According to the researchers, this mechanism of the metabolism and immune system is dependent on the bacteria and nutrients that are ingested during meals. With sufficient nutrients, the immune system is able to adequately combat foreign bacteria. Conversely, when there is a lack of nutrients, the few remaining calories must be conserved for important life functions at the expense of an immune response. This may go some way towards explaining why infectious diseases occur more frequently in times of famine. 
Article: Postprandial macrophage-derived IL-1β stimulates insulin, and both synergistically promote glucose disposal and inflammation, Erez Dror, Elise Dalmas, Daniel T Meier, Stephan Wueest, Julien Thťvenet, Constanze Thienel, Katharina Timper, Thierry M Nordmann, Shuyang Traub, Friederike Schulze, Flurin Item, David Vallois, Francois Pattou, Julie Kerr-Conte, Vanessa Lavallard, Thierry Berney, Bernard Thorens, Daniel Konrad, Marianne BŲni-Schnetzler & Marc Y Donath, Nature Immunology, doi: 10.1038/ni.3659.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Elke maaltijd triggers ontsteking
Toen we eten, doen we niet zomaar aan voedingsstoffen - we ook een aanzienlijke hoeveelheid bacteriŽn verbruikt. Het lichaam wordt geconfronteerd met de uitdaging van het gelijktijdig verspreiden van de ingenomen glucose en de bestrijding van deze bacteriŽn. Dit leidt tot een ontstekingsreactie die het immuunsysteem van gezonde mensen activeert en heeft een beschermend effect, zoals de artsen van de universiteit en het Universitair Ziekenhuis Basel hebben bewezen voor de eerste keer. In overgewicht, maar deze ontstekingsreactie niet zo dramatisch dat het kan leiden tot diabetes.
Het is bekend dat type 2 diabetes (of ouderdomsdiabetes) leidt tot chronische ontsteking met verschillende negatieve effecten. Een aantal klinische studies hebben daarom diabetes behandeld door belemmeren de overproductie van een stof die bij dit proces, interleukine-1 beta (IL-1 beta). Bij diabetespatiŽnten, deze boodschapper stof veroorzaakt chronische ontsteking en veroorzaakt insuline producerende beta-cellen af te sterven.
Activering van het immuunsysteem
Deze ontsteking heeft wel een aantal positieve aspecten, echter, zoals onlangs werd gemeld in het tijdschrift Nature Immunology door onderzoekers van de afdeling medische biologie aan de universiteit en het Universitair Ziekenhuis Basel. Bij gezonde individuen, kortdurende ontstekingsreacties spelen een belangrijke rol in suiker opname en de activering van het immuunsysteem.
In hun werk, professor Marc Donath, hoofd van de afdeling Endocrinologie, Diabetes en Metabolisme aan de University Hospital Basel en zijn onderzoeksteam aan te tonen dat het aantal macrofagen (een soort immuuncel) rond de darmen toeneemt tijdens de maaltijden. Deze zogenaamde "scavenger cells¨" produceren boodschappersubstantie IL-1beta in variŽrende hoeveelheden, afhankelijk van de concentratie van glucose in het bloed. Dit op zijn beurt stimuleert de insulineproductie in pancreatische beta-cellen. De insuline veroorzaakt vervolgens de macrofagen IL-1beta verhogen. Insuline en IL-1 beta samen te werken om te reguleren bloedsuikerspiegel, terwijl de boodschapper stof IL-1 beta zorgt ervoor dat het immuunsysteem wordt geleverd met glucose en dus blijft actief.
BacteriŽn en voedingsstoffen
Volgens de onderzoekers is dit mechanisme van het metabolisme en het immuunsysteem is afhankelijk van de bacteriŽn en voedingsstoffen die worden ingenomen tijdens de maaltijden. Met voldoende voedingsstoffen, het immuunsysteem in staat is adequaat te bestrijden vreemde bacteriŽn. Omgekeerd, als er een gebrek aan voedingsstoffen, de weinige calorieŽn behouden dienen te worden voor belangrijke functies leven ten koste van een immuunrespons. Dit kan deels te verklaren waarom infectieziekten vaker voorkomen in tijden van hongersnood te gaan.

Printen

 

 

Reacties: