Home / Nieuws / ...

 

Groenten en fruit tegen borstkanker*
Uit grote studies onder vrouwen die al tientallen jaren gevolgd werden blijken weer eens de grote voordelen van het dagelijks eten van voldoende groenten en fruit. Iedere dag 5 porties groenten en fruit doet ook de kans op borstkanker, en zeker de agressieve vormen duidelijk afnemen. 
De studie. (Oktober 2018)High fruit and vegetable consumption may reduce risk of breast cancer, especially aggressive tumors
Women who eat a high amount of fruits and vegetables each day may have a lower risk of breast cancer, especially of aggressive tumors, than those who eat fewer fruits and vegetables, according to a new study led by researchers from Harvard T.H. Chan School of Public Health. In their findings, cruciferous vegetables such as broccoli, and yellow and orange vegetables, had a particularly significant association with lower breast cancer risk. 
"Although prior studies have suggested an association, they have been limited in power, particularly for specific fruits and vegetables and aggressive subtypes of breast cancer," said first author Maryam Farvid, research scientist in the Department of Nutrition. "This research provides the most complete picture of the importance of consuming high amounts of fruit and vegetables for breast cancer prevention."
The study was published in the International Journal of Cancer.
The researchers analyzed diet questionnaires submitted every four years by participants in the Nurses' Health Study (88,301 women, starting in 1980) and the Nurses' Health Study II (93,844 women, starting in 1991). Data on other potential breast cancer risk factors such as age, weight, smoking status, and family cancer history were taken from biennial questionnaires.
They found that women who ate more than 5.5 servings of fruits and vegetables each day had an 11% lower risk of breast cancer than those who ate 2.5 or fewer servings. (A serving is defined as one cup of raw leafy vegetables, half a cup of raw or cooked vegetables, or half a cup of chopped or cooked fruits.)
To find out whether the benefits of fruit and vegetable consumption differed among various types of breast cancers, the researchers conducted an analysis by tumor hormone receptor status and molecular subtype. They found that higher consumption of fruits and vegetables was particularly associated with lower risk of more aggressive tumors including ER-negative, HER2-enriched, and basal-like tumors.
Previous work by this research group linked reduced breast cancer risk with higher fiber intake, but the benefits of fruits and vegetables found in this study appear to be independent of their fiber content, according to the researchers. This suggests that other constituents of these foods, such as antioxidants and other micronutrients, may also be important in reducing breast cancer risk.
"While a diet with lots of fruits and vegetables is associated with many other health benefits, our results may provide further impetus for women to increase their intake of fruits and vegetables," said senior author Heather Eliassen, associate professor at Harvard Medical School and Harvard Chan School and associate epidemiologist at Brigham and Women's Hospital. 
More information: Maryam S. Farvid et al, Fruit and vegetable consumption and breast cancer incidence: Repeated measures over 30 years of follow-up, International Journal of Cancer (2018). DOI: 10.1002/ijc.31653 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge consumptie van groenten en fruit kan het risico op borstkanker verminderen, met name agressieve tumoren
Vrouwen die elke dag veel groente en fruit eten, hebben mogelijk een lager risico op borstkanker, vooral van agressieve tumoren, dan mensen die minder fruit en groenten eten, volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van Harvard T.H. Chan School of Public Health. In hun bevindingen hadden kruisbloemige groenten zoals broccoli en gele en oranje groenten een bijzonder significante associatie met een lager risico op borstkanker.
"Hoewel eerdere studies een associatie hebben gesuggereerd, zijn ze beperkt in kracht, met name voor specifieke groenten en fruit en agressieve subtypes van borstkanker," zei eerste auteur Maryam Farvid, wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Voeding. "Dit onderzoek geeft het meest complete beeld van het belang van het consumeren van grote hoeveelheden fruit en groenten voor de preventie van borstkanker."
De studie werd gepubliceerd in het International Journal of Cancer.
De onderzoekers analyseerden voedingsvragenlijsten die om de vier jaar werden ingediend door deelnemers aan de Nurses 'Health Study (88.301 vrouwen, vanaf 1980) en de Nurses' Health Study II (93.844 vrouwen, te beginnen in 1991). Gegevens over andere mogelijke risicofactoren voor borstkanker zoals leeftijd, gewicht, rookstatus en de geschiedenis van familie kanker zijn afkomstig uit tweejaarlijkse vragenlijsten.
Ze vonden dat vrouwen die elke dag meer dan 5,5 porties groenten en fruit aten een 11% lager risico op borstkanker hadden dan degenen die 2,5 of minder porties aten. (Een portie wordt gedefinieerd als één kopje rauwe bladgroenten, een half kopje rauwe of gekookte groenten, of een halve kop gesneden of gekookt fruit.)
Om na te gaan of de voordelen van de consumptie van fruit en groenten verschilden tussen verschillende soorten borstkanker, voerden de onderzoekers een analyse uit op basis van de status van het tumorhormoon en het moleculaire subtype. Ze vonden dat een hogere consumptie van fruit en groenten vooral geassocieerd was met een lager risico op meer agressieve tumoren, waaronder ER-negatieve, HER2-verrijkte en basaalachtige tumoren.
Eerder werk van deze onderzoeksgroep bracht een verminderd risico op borstkanker met hogere vezelinname met zich mee, maar de voordelen van fruit en groenten in deze studie lijken volgens de onderzoekers onafhankelijk van hun vezelgehalte. Dit suggereert dat andere bestanddelen van deze voedingsmiddelen, zoals antioxidanten en andere micronutriënten, ook belangrijk kunnen zijn bij het verminderen van het risico op borstkanker.
"Hoewel een dieet met veel fruit en groenten geassocieerd is met vele andere gezondheidsvoordelen, kunnen onze resultaten een extra stimulans zijn voor vrouwen om hun inname van groente en fruit te vergroten," zei senior auteur Heather Eliassen, universitair hoofddocent aan de Harvard Medical School en Harvard. Chan School en associate epidemioloog bij Brigham and Women's Hospital.
Meer informatie: Maryam S. Farvid et al, Groente- en fruitconsumptie en incidentie van borstkanker: herhaalde metingen gedurende meer dan 30 jaar follow-up, International Journal of Cancer (2018). DOI: 10.1002 / ijc.31653

Reacties: