Home / Nieuws / ...

 

Alleen gezonde vetzuren bij prostaatkanker*
Uit een studie onder een kleine 4.600 mannen, waarbij prostaatkanker was vastgesteld en tot 25 jaar gevolgd werden, blijkt dat het vervangen van koolhydraten en dierlijke vetten door gezonde plantaardige vetten de kans op het doodgaan aan prostaatkanker of in het algemeen duidelijk kan verlagen. 10% koolhydraten in de voeding vervangen door gezonde vetten geeft al 29% minder kans om dood te gaan aan prostaatkanker. Iedere dag 30 gram noten geeft een lagere kans van 18%. (Augustus 2013)

Hier een tabel met de bevindingen: De kans om dood te gaan per 1.000 persoonjaren 

Kans om dood te gaan per vetsoort

Hoogste inname

Laagste inname

Aan prostaatkanker

 

 

   Verzadigd vet

7.6

7.3

   Enkelvoudig onverzadigd vet

6.4

7.2

   Meervoudig onverzadigd vet

5.8

8.2

   Transvet

8.7

6.1

   Dierlijk vet

8.3

5.7

   Plantaardig vet

4.7

8.7

In het algemeen

 

 

   Verzadigd vet

28.4

21.4

   Enkelvoudig onverzadigd vet

20.0

23.7

   Meervoudig omverzadigd vet

17.1

29.4

   Transvet

32.4

17.1

   Dierlijk vet

32.0

17.2

   Plantaardig vet

15.4

32.7

Meervoudig onverzadigd zijn de omega-3 en omega-6 vetzuren.
 

 

Men with prostate cancer should eat healthy vegetable fats
Men with prostate cancer may significantly improve their survival chances with a simple change in their diet, a new study led by UC San Francisco has found.
By substituting healthy vegetable fats Ė such as olive and canola oils, nuts, seeds and avocados Ė for animal fats and carbohydrates, men with the disease had a markedly lower risk of developing lethal prostate cancer and dying from other causes, according to the study.
The research, involving nearly 4,600 men with non-metastatic prostate cancer, could help with the development of dietary guidelines for men with the disease. While prostate cancer affects millions of men around the world, little is known about the relationship between patients' diets following their diagnosis and progression of the disease.
The study will be published online in JAMA Internal Medicine.
"Consumption of healthy oils and nuts increases plasma antioxidants and reduces insulin and inflammation, which may deter prostate cancer progression," said lead author Erin L. Richman, ScD, a post-doctoral scholar in the UCSF Department of Epidemiology and Biostatistics.
"The beneficial effects of unsaturated fats and harmful effects of saturated and trans fats on cardiovascular health are well known," Richman said. "Now our research has shown additional potential benefits of consuming unsaturated fats among men with prostate cancer."
Nearly 2.5 million men in the United States currently live with prostate cancer and another quarter-million men are expected to be diagnosed this year. One in six men in the U.S. will be diagnosed with the disease during their lifetime.
In recent years, evidence has indicated that diet might be an important way for men with prostate cancer to take an active role in determining their disease outcome and overall health. Research on advanced prostate cancer has suggested that fat intake may be relevant to disease progression, but this is the first study to examine fat consumption post-diagnosis in relation to risk of lethal prostate cancer and overall survival.
The new paper analyzed intake of saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans fats as well as fats from animal and vegetable sources.
The data were derived from the Health Professionals Follow-up Study, which began in 1986 and is sponsored by the Harvard School of Public Health and is funded by the National Cancer Institute.
The fat intake study involved 4,577 men who had been diagnosed with non-metastatic prostate cancer between 1986 and 2010. During the study timeframe, 1,064 men died, primarily from cardiovascular disease (31 percent), prostate cancer (21 percent) and other cancers (nearly 21 percent).
The authors uncovered a striking benefit: Men who replaced 10 percent of their total daily calories from carbohydrates with healthy vegetable fats had a 29 percent lower risk of developing lethal prostate cancer and a 26 percent lower risk of dying from all causes.
Adding a single serving of oil-based dressing a day (one tablespoon) was associated with a 29 percent lower risk of lethal prostate cancer and a 13 percent lower risk of death, the authors found. And adding one serving of nuts a day (one ounce) was associated with an 18 percent lower risk of lethal prostate cancer and an 11 percent lower risk of death.
The study adjusted for factors such as age, types of medical treatment, body mass index, smoking, exercise and other dietary factors, elevated blood pressure, cholesterol at the time of prostate cancer diagnosis and other health conditions. The researchers say further research is needed on the potential benefits of healthy fats among prostate cancer patients.
"Overall, our findings support counseling men with prostate cancer to follow a heart-healthy diet in which carbohydrate calories are replaced with unsaturated oils and nuts to reduce the risk of all-cause mortality," said Erin Richman, the first author.
More information: JAMA Intern Med. Published online doi:10.1001/jamainternmed.2013.6536
Provided by University of California, San Francisco

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mannen met prostaatkanker moeten eten gezonde plantaardige vetten
Mannen met prostaatkanker kan een aanzienlijke verbetering van hun overlevingskansen met een simpele verandering in hun dieet, heeft een nieuwe studie onder leiding van UC San Francisco gevonden.
Invullen gezonde plantaardige vetten - zoals olijfolie en canola-olie, noten, zaden en avocado - voor dierlijke vetten en koolhydraten, mensen met de ziekte hadden aanzienlijk minder kans op dodelijke prostate kanker en sterven aan andere oorzaken, volgens de studie.
Het onderzoek, waarbij bijna 4600 mannen met niet-uitgezaaide prostaatkanker, kan helpen bij de ontwikkeling van voedingsrichtlijnen voor mensen met de ziekte. Terwijl prostaatkanker treft miljoenen mensen over de hele wereld, is er weinig bekend over de relatie tussen patiŽnten 'diŽten na hun diagnose en progressie van de ziekte.
De studie zal online in JAMA Interne Geneeskunde worden gepubliceerd.
"De consumptie van gezonde oliŽn en noten verhoogt de plasma anti-oxidanten en vermindert insuline en ontsteking, die de progressie van prostaatkanker kan afschrikken," aldus hoofdauteur Erin L. Richman, ScD, een post-doctorale geleerde in de UCSF afdeling Epidemiologie en Biostatistiek.
"De gunstige effecten van onverzadigde vetten en schadelijke effecten van verzadigde vetten en transvetten op de cardiovasculaire gezondheid zijn bekend," zei Richman. "Nu ons onderzoek heeft aangetoond bijkomende potentiŽle voordelen van de consumptie van onverzadigde vetten bij mannen met prostaatkanker."
Bijna 2,5 miljoen mensen in de Verenigde Staten op dit moment leven met prostaatkanker en een ander kwart-miljoen mensen zijn naar verwachting dit jaar worden gediagnosticeerd. Een op de zes mannen in de VS zal worden gediagnosticeerd met de ziekte tijdens hun leven.
In de afgelopen jaren, heeft het bewijs aangegeven dat voeding een belangrijke manier voor mannen met prostaatkanker op een actieve rol in hun ziekte uitkomst en de algehele gezondheid van de bepaling zou kunnen nemen. Onderzoek gevorderde prostaatkanker heeft gesuggereerd dat vetconsumptie ziekteprogressie belang kunnen zijn, maar dit is de eerste studie vetconsumptie na diagnose bestudeerd in relatie tot het risico van dodelijke prostaatkanker en totale overleving.
De nieuwe papieren geanalyseerd inname van verzadigde, enkelvoudig onverzadigde, meervoudig onverzadigde vetten en transvetten, evenals vetten uit dierlijke en plantaardige bronnen.
De gegevens zijn afkomstig van de Health Professionals Follow-up Study, die begon in 1986 en wordt gesponsord door de Harvard School of Public Health en wordt gefinancierd door het National Cancer Institute.
De vetinname studie bij 4577 mannen die waren gediagnosticeerd met niet-uitgezaaide prostaatkanker tussen 1986 en 2010. Tijdens de studie periode, overleden 1064 mensen, voornamelijk van hart-en vaatziekten (31 procent), prostaatkanker (21 procent) en andere vormen van kanker (bijna 21 procent).
De auteurs ontdekte een opvallende voordeel: Mannen die 10 procent van hun totale dagelijkse calorieŽn vervangen van koolhydraten met een gezonde plantaardige vetten hadden een 29 procent lager risico op het ontwikkelen dodelijke prostaatkanker en een 26 procent lager risico op overlijden door alle oorzaken.
Het toevoegen van een portie van op olie gebaseerde dressing een dag (een eetlepel) werd geassocieerd met een 29 procent lager risico op dodelijke prostaatkanker en een 13 procent lager risico op overlijden, vonden de auteurs. En het toevoegen van een portie noten per dag (een ounce) werd geassocieerd met een 18 procent lager risico op dodelijke prostaatkanker en een 11 procent lager risico op overlijden.
De studie gecorrigeerd voor factoren zoals leeftijd, soorten medische behandelingen, body mass index, roken, lichaamsbeweging en andere voedingsfactoren, verhoogde bloeddruk, cholesterol bij de diagnose van prostaatkanker en andere aandoeningen. De onderzoekers zeggen verder onderzoek nodig is over de potentiŽle voordelen van gezonde vetten bij prostaatkankerpatiŽnten.
"Kortom, onze bevindingen ondersteunen begeleiding mannen met prostaatkanker op een hart-gezond dieet waarbij koolhydraten calorieŽn worden vervangen door onverzadigde oliŽn en noten het risico op mortaliteit door alle oorzaken te verminderen volgen", zegt Erin Richman, de eerste auteur.
Meer informatie: JAMA Intern Med. Geplaatst online doi: 10.1001/jamainternmed.2013.6536
Die door de Universiteit van CaliforniŽ, San Francisco

Printen

 

 

Reacties: