Home / Nieuws / ...

 

Pijnstillers slecht voor uw bloeddruk en hart*
De bruisvarianten van pijnstillers bevatten zo veel zout (NaCl = natriumchloride) dat ze de kans op hartaanvallen en hersenbloedingen duidelijk verhogen zo blijkt uit een grote Britse studie onder ruim 1,2 miljoen Britten, die zeven jaar gevolgd werden. Pijnstillers bevatten altijd al natrium voor een betere opname in het lichaam, maar bij de bruisvarianten ligt die hoeveelheid beduidend hoger zodat ze nog beter oplossen in water. Bruisvarianten verhogen de kans op hoge bloeddruk wel met 700%, de kans op een hartaanval of beroerte met 16% en de kans om dood te gaan met 28%. (December 2013)


High salt levels in common medicines put patients at increased risk of cardiovascular events 
Research: Association between cardiovascular events and sodium-containing effervescent, dispersible, and soluble drugs: nested case-control study
Millions of patients taking effervescent, dispersible and soluble medicines containing sodium are at greater risk of cardiovascular events compared with patients taking non-effervescent, dispersible and soluble versions of the same drugs, finds a study published on bmj.com today.
Researchers at the University of Dundee and University College London found that taking the maximum daily dose of some medicines would exceed the recommended daily limits for sodium, without any additional dietary intake.
They say the public ďshould be warned about the potential dangers of high sodium intake from prescribed medicinesĒ and that sodium-containing formulations ďshould be prescribed with caution only if the perceived benefits outweigh the risks.Ē
They also call for the sodium content of medicines to be clearly labelled in same way as foods are labelled.
Numerous studies have shown that excess salt is harmful to heart health. Many commonly prescribed medicines have sodium added to improve their absorption into the body, but the effect of this is unknown.
The team, led by Dr Jacob George, Senior Clinical Lecturer and Honorary Consultant in Clinical Pharmacology at the University of Dundee, compared the risk of cardiovascular events (non-fatal heart attack, non-fatal stoke, or vascular death) in patients taking sodium-containing effervescent, dispersible and soluble medications with those taking non-sodium versions of the same drugs between 1987 and 2010.
Over 1.2 million UK patients were tracked for an average of just over seven years. During this time, over 61,000 incident cardiovascular events occurred.
Factors likely to affect the results, such as body mass index, smoking, alcohol intake, history of various chronic illnesses and use of certain other medications, were taken into account.
Overall, the researchers found that patients taking the sodium-containing effervescent, dispersible and soluble medications had a 16% increased risk of a heart attack, stroke or vascular death compared with other patients taking the non-sodium versions of those exact medications .
Patients taking the sodium-containing drugs were also seven times more likely to develop high blood pressure and overall death rates were also 28% higher in this group. These events are largely driven by an increased risk of hypertension and stroke.
The authors acknowledge that there is still some controversy regarding the relation between dietary sodium and cardiovascular events, but say their findings ďare potentially of public health importance.Ē
They conclude: ďPrescription of these sodium-containing formulations should be done with caution, and patients prescribed them should be closely monitored for the emergence of hypertension.Ē
Contact:
Dr Jacob George, Senior Clinical Lecturer and Honorary Consultant Physician in Clinical Pharmacology, Division of Medical Science, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, Scotland
Tel: +44 (0)7884 496 422
Email: j.george@dundee.ac.uk

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoog zoutgehalte in voorkomende geneesmiddelen zetten patiŽnten met een verhoogd risico van cardiovasculaire gebeurtenissen
Onderzoek: Verband tussen cardiovasculaire gebeurtenissen en natriumbevattende bruisend , dispergeerbare , en oplosbare geneesmiddelen : nested case-control studie
Miljoenen patiŽnten die bruisende , verspreidbaar en oplosbare geneesmiddelen die natrium lopen een groter risico op cardiovasculaire voorvallen in vergelijking met patiŽnten die niet-bruisende , verspreidbare en oplosbare versies van dezelfde drugs , vindt een studie gepubliceerd op bmj.com vandaag.
Onderzoekers van de Universiteit van Dundee en University College London blijkt dat het nemen van de maximale dagelijkse dosis van sommige geneesmiddelen zou dan de aanbevolen dagelijkse limieten voor natrium , zonder extra inname via de voeding .
Ze zeggen dat het publiek " moeten worden gewaarschuwd over de potentiŽle gevaren van een hoge inname van natrium van voorgeschreven medicijnen " en dat - natrium bevattende formuleringen " moeten met voorzichtigheid worden voorgeschreven indien de verwachte voordelen opwegen tegen de risico's. "
Ze vragen ook het natriumgehalte van geneesmiddelen duidelijk worden geŽtiketteerd op dezelfde manier als voedingsmiddelen worden geŽtiketteerd.
Talrijke studies hebben aangetoond dat teveel zout is schadelijk voor een gezond hart . Veel voorgeschreven medicijnen natrium vergroot de absorptie in het lichaam te verbeteren , maar het effect hiervan onbekend .
Het team , onder leiding van dr. Jacob George , Senior Clinical Docent en Ere- Consultant in Klinische Farmacologie aan de Universiteit van Dundee , vergeleek het risico van cardiovasculaire gebeurtenissen ( niet-fataal hartinfarct , niet-fatale stoke , of vasculaire sterfte ) bij patiŽnten die natrium bevattende bruisende , dispergeerbare en oplosbare geneesmiddelen met degenen die niet- natrium- versies van dezelfde drugs tussen 1987 en 2010 .
Meer dan 1,2 miljoen Britse patiŽnten werden gevolgd voor een gemiddelde van iets meer dan zeven jaar . Gedurende deze tijd , meer dan 61.000 incident cardiovasculaire gebeurtenissen .
Factoren die de resultaten , zoals de body mass index , roken , alcoholgebruik, geschiedenis van de verschillende chronische ziekten en het gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen beÔnvloeden , in aanmerking werden genomen .
Over het algemeen , vonden de onderzoekers dat patiŽnten die het natriumbevattende bruisende , dispergeerbare en oplosbare medicijnen hadden een 16 % verhoogd risico op een hartaanval , beroerte of vasculaire sterfte in vergelijking met andere patiŽnten die de niet - natrium- versies van die exacte medicijnen .
PatiŽnten die de natrium- bevattende geneesmiddelen waren ook zeven keer meer kans op hoge bloeddruk en totale sterftecijfers ontwikkelen waren ook 28 % hoger in deze groep . Deze gebeurtenissen worden grotendeels gedreven door een verhoogd risico op hoge bloeddruk en beroerte .
De auteurs erkennen dat er nog enige controverse over de relatie tussen de voeding natrium en cardiovasculaire gebeurtenissen , maar zeggen dat hun bevindingen " potentieel van belang voor de volksgezondheid . "
Zij concluderen : " Het voorschrijven van deze natriumbevattende formuleringen moet worden gedaan met de nodige voorzichtigheid , en de patiŽnten voorgeschreven hen moeten nauwlettend worden gecontroleerd op het ontstaan van hypertensie . "
Neem contact op met :
Dr Jacob George , Senior Clinical Docent en Ere- Consultant Physician in Klinische Farmacologie , afdeling Medische Wetenschap, Ninewells Hospital and Medical School , Dundee , Schotland
Tel : +44 (0) 7884 496 422
E-mail : j.george @ dundee.ac.uk

Printen

 

 

Reacties:

 

Eerdere studies hebben ook al de gevaren van gewone pijnstillers laten zien.