Home / Nieuws / ...

 

Vitamine E en de ziekte van Alzheimer*
Uit een studie onder 613 mensen met een milde vorm van Alzheimer blijkt dat dagelijks extra vitamine E de voortgang van de ziekte duidelijk vertragen, veel beter dan medicatie. De deelnemers aan de studie werden verdeeld in 4 groepen. De ene groep kreeg dagelijks 2.000 IU vitamine E in de vorm van alfa-tocoferol, een andere groep memantine als medicatie. een andere groep zowel vitamine E als de medicatie en de laatste groep alleen een placebo. De vitamine E groep had duidelijk de beste resultaten met wel een vertraging van 19% van de ziekte. Eerdere studies door dezelfde onderzoekers lieten al vergelijkbare resultaten zien bij mensen met een ernstige vorm van Alzheimer. Abstract van de studie. (Januari 2014)


Vitamin E slows progress of Alzheimerís, and lets sufferers lead a normal life 
Far from being a Ďkillerí, as a recent study has claimed, vitamin E can slow the progress of moderate Alzheimerís disease, a new study has found.
The alpha-tocepherol, fat-soluble formulation of the vitamin can help the Alzheimerís victim carry on with the simple day-to-day routine activities such as shopping, preparing meals, planning and travelling.
Taking a vitamin every day slows functional decline in the Alzheimerís patient by 19 per cent, which translates into six months of symptom-free living, say researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. This is great news for the patient, close family members and carers.
The researchers gave 613 patients with mild to moderate Alzheimerís a daily 1200 IU vitamin E supplement, or an Alzheimerís drug or a placebo, or sugar pill, and found the supplement outperformed them all, and was 19 per cent more effective than the placebo.
Earlier studies by the same group found that vitamin E had similar benefits even among people with severe Alzheimerís.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine E vertraagt de voortgang van de ziekte van Alzheimer , en laat patiŽnten een normaal leven leiden
Verre van een 'killer ', zoals een recente studie heeft beweerd , vitamine E kan de voortgang van de ziekte van matige Alzheimer vertragen , heeft een nieuwe studie gevonden.
De alpha - tocepherol , vetoplosbare formulering van de vitamine kan helpen slachtoffer van Alzheimer gaan met de eenvoudige dag-tot - dag routine activiteiten, zoals winkelen , bereiden van maaltijden , planning en reizen.
Het nemen van een vitamine elke dag vertraagt functionele achteruitgang van de patiŽnt de ziekte van Alzheimer met 19 procent , wat zich vertaalt in zes maanden van symptoom- vrij leven , zeggen onderzoekers van de Icahn School van Geneeskunde bij de berg SinaÔ . Dit is geweldig nieuws voor de patiŽnt , naaste familieleden en verzorgers .
De onderzoekers gaven 613 patiŽnten met milde tot matige ziekte van Alzheimer een dagelijks 1200 IE vitamine E supplement , of een Alzheimer medicijn of een placebo , of suiker pil, en vond het supplement overtrof hen allen , en was 19 procent effectiever dan de placebo.
Eerdere studies door dezelfde groep gevonden dat vitamine E hadden soortgelijke voordelen, zelfs onder mensen met ernstige ziekte van Alzheimer .Printen

 

 

Reacties: