Home / Nieuws / ...

 

Cholesterol verlagende voeding voor betere bloeddruk*
Uit een Amerikaanse analyse blijkt dat cholesterol verlagende voeding ook zorgt voor een lagere bloeddruk vergelijkend met een speciaal dieet tegen hoge bloeddruk. Een cholesterol verlagend dieet bestaat o.m. uit allerlei noten, soja eiwitten, plantensterolen en voedingsvezels.
De studie. (Januari 2016)


 

Cholesterol-lowering 'portfolio diet' also reduces blood pressure
Diet has already impacted guidelines in Canada and Europe
A diet developed for reducing cholesterol also lowers blood pressure, a St. Michael's Hospital study has found.
The research, published today in Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease, was a secondary analysis of data collected for a 2011 study on the effect of the 'portfolio diet' on cholesterol.
The portfolio diet lowered blood pressure by an average two per cent, when compared with another diet recommended to reduce hypertension.
The portfolio diet includes foods that are scientifically-proven to lower cholesterol including mixed nuts, soy protein, plant sterols (found in vegetable oils and leafy vegetables) and viscous fiber (found in oats, barley and eggplant). The comparison method, a dietary approach to stopping hypertension, or DASH diet, emphasizes fruit, vegetables and whole grains, reduced meat and dairy intake, and eliminating snack food.
"This is a very important secondary finding to the original study, adding to the literature connecting diet with health," said Dr. David Jenkins, the study's lead author, director of the Risk Factor Modification Centre at St. Michael's and professor of nutritional sciences and medicine at the University of Toronto. "It fills in yet another area we often worry about. We can now say the dietary portfolio is ideal for reducing overall risk of cardiovascular disease."
The modest, two per cent reduction in blood pressure on the portfolio diet is in addition to the five to ten millimeter blood pressure improvement associated with a DASH-type diet. Although the DASH diet had higher compliance rates, the portfolio diet was more effective in reducing blood pressure.
High blood pressure and cholesterol are major risk factors for cardiovascular disease and stroke, historically treated with medications. However, Dr. Jenkins' research and work focuses on dietary and lifestyle changes to reduce risk factors.
"Dietary approaches have been found to be as effective as the starting dose of the average single blood pressure medication," said Dr. Jenkins. "Overall, research has shown that plant-based diets emphasizing foods higher in protein, oil and fiber reduce the risk of cardiovascular disease and stroke."
Previous research and studies have found that individual components of the dietary portfolio (mixed nuts, soy protein and viscous fiber) are effective at reducing blood pressure.
Dr. Jenkins said the diet's positive effect on cholesterol has already impacted guidelines in Canada and Europe.
Reference:
1. D.J.A. Jenkins, P.J. Jones, J. Frohlich, B. Lamarche, C. Ireland, S.K. Nishi, K. Srichaikul, P. Galange, C. Pellini, D. Faulkner, R.J. de Souza, J.L. Sievenpiper, A. Mirrahimi, V.H. Jayalath, L.S. Augustin, B. Bashyam, L.A. Leiter, R. Josse, P. Couture, V. Ramprasath, C.W.C. Kendall. The effect of a dietary portfolio compared to a DASH-type diet on blood pressure. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2015; DOI: 10.1016/j.numecd.2015.08.006 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Cholesterolverlagend portefeuille dieet 'vermindert ook de bloeddruk
Dieet is al be´nvloed richtlijnen in Canada en Europa
Een dieet ontwikkeld voor het verminderen van cholesterol verlaagt ook de bloeddruk, heeft een St. Michael's Hospital studie gevonden.
Het onderzoek, vandaag gepubliceerd in Voeding, metabolisme en hart- en vaatziekten, was een secundaire analyse van gegevens verzameld voor een 2011 onderzoek naar het effect van de portefeuille dieet 'op het cholesterolgehalte.
De portefeuille dieet verlaagde bloeddruk met gemiddeld twee procent, in vergelijking met een ander dieet aanbevolen om hoge bloeddruk te verlagen.
De portefeuille dieet bevat voedingsmiddelen die zijn wetenschappelijk bewezen het cholesterol te verlagen, waaronder gemengde noten, soja-eiwit, plantensterolen (gevonden in plantaardige oliŰn en bladgroenten) en visceuze vezels (gevonden in haver, gerst en aubergine). De vergelijking methode, een voedingskundige benadering van het stoppen van hypertensie of DASH-voeding, benadrukt fruit, groenten en volkoren granen, minder vlees en zuivel inname, en het elimineren van snacks.
"Dit is een zeer belangrijke secundaire bevinding aan de oorspronkelijke studie, toe te voegen aan de literatuur verbinden voeding met gezondheid," zei Dr David Jenkins, eerste auteur van de studie, directeur van het Risk Factor Modification Centre in St. Michael's en professor van de voedingstoestand wetenschappen en geneeskunde aan de Universiteit van Toronto. "Het vervult in nog een ander gebied we vaak zorgen over. We kunnen nu zeggen dat het dieet portfolio is ideaal voor het verminderen van het totale risico van hart- en vaatziekten."
De bescheiden twee procent bloeddrukverlaging op de portefeuille dieet in aanvulling op de 5 tot 10 millimeter bloeddruk verbetering in verband met een DASH-type dieet. Hoewel het DASH-dieet hadden hogere naleving tarieven, de portefeuille dieet was meer effectief in het verminderen van de bloeddruk.
Hoge bloeddruk en cholesterol zijn belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en beroertes, historisch behandeld met medicijnen. Echter, Dr Jenkins 'onderzoek en werk richt zich op dieet en levensstijl veranderingen om risicofactoren te verminderen.
"Dietary benaderingen zijn gevonden zo effectief als de startdosering van het gemiddelde enkele bloeddruk medicatie te zijn," zei Dr Jenkins. "Algemeen onderzoek heeft aangetoond dat een plantaardig dieet benadrukken voedingsmiddelen hoger in eiwitten, olie en vezels het risico van cardiovasculaire ziekte en beroerte."
Eerder onderzoek en studies hebben gevonden dat de afzonderlijke componenten van de voeding portefeuille (gemengde noten, soja-eiwit en viskeuze vezels) zijn effectief in het verminderen van de bloeddruk.
Dr. Jenkins zei positief effect van de voeding op cholesterol is al be´nvloed richtlijnen in Canada en Europa.


Printen

 

 

Reacties: