Home / Nieuws / ...

 

Eieren gezond ook bij hart- en vaatziektes*
Op een conferentie in Boston werden drie studies gepresenteerd over het goede van eieren. In de eerste studie met patiŽnten met hart- en vaatziektes blijkt dat dagelijks bij het ontbijt eten van 2 eieren geen negatieve effecten heeft op cholesterolwaarden, bloeddruk, lichaamsgewicht en op het functioneren van het endothele weefsel aan de binnenkant van de bloedvaten. In de tweede studie onder deelnemers met het metaboolsyndroom blijkt dat 3 maanden lang 3 eieren per dag niet alleen zorgt voor hogere waarden goed cholesterol (HDL) doch ook voor beter goed cholesterol, opgebouwd uit gezonde stoffen uit de eidooier. Uit de derde studie blijkt dat een ontbijt met meer eiwitten (waaronder die van eieren) zorgt voor minder honger en daardoor minder calorie inname gedurende de dag. In deze studie werd ook nog duidelijk dat zij die het ontbijt oversloegen duidelijk een groter lichaamsvetpercentage hadden. (Juli 2013)

 

The Benefits Of Eggs, Even For Those At Cardiovascular Risk
Nutrition research from Experimental Biology 2013 
This week at Experimental Biology (EB) 2013, scientists from around the world are gathering to share research on a variety of topics, including nutrition and health. Given the growing global burden of chronic disease, there is particular interest in the important role of diet and nutrition in overall health. Several studies presented at the conference looked specifically at the role of whole egg consumption in high-risk groups, including those with metabolic syndrome and heart disease, as well as the satiating effects of high-protein breakfast consumption for overweight adolescents. 
Evidence to Support Eggs as Part of a Heart Healthy Diet 
Research from Yale University explored the impact of daily whole egg consumption in men and women with coronary heart disease(1). The subjects were randomized to consume either two eggs, Ĺ cup of egg substitute or a high-carbohydrate breakfast for six weeks as part of their typical diet. The subjects who ate either whole eggs or egg substitute did not experience any negative impact in total cholesterol, blood pressure, body weight or endothelial function. The researchers concluded that whole eggs can be a part of a heart healthy diet, even in those with existing coronary heart disease. 
Whole Egg Consumption Promotes Favorable Lipid Changes in those with Metabolic Syndrome 
Research from the University of Connecticut suggested that daily whole egg consumption may have a positive effect on the function and composition of HDL cholesterol in adults with metabolic syndrome. Subjects followed a carbohydrate-restricted diet, and consumed either three eggs per day or an equivalent amount of egg substitutes(2). After 12 weeks, subjects consuming whole eggs experienced improvements in HDL (good cholesterol) composition and ability to remove cholesterol from the blood. 
Those eating three whole eggs daily also had HDL that was lower in triacylglycerol and higher in a beneficial component of egg yolks (phosphatidylethanolaime)(2). "Taken together with previously established benefits of egg intake on HDL profiles, these findings further support the notion that eggs serve as a functional food to reduce cardiovascular disease risk in individuals with metabolic syndrome," says Catherine Andersen, lead study author and PhD candidate at the University of Connecticut. 
High Protein Breakfast Results in Decreased Daily Calorie Intake 
Researchers at University of Missouri presented data comparing the effects of a normal-protein cereal breakfast (15% meal calories), high-protein egg and pork breakfast (40% meal calories) and no breakfast on satiety in overweight/obese adolescents who normally skip breakfast(3). The group that consumed the high protein egg and pork breakfast reported a decrease in hunger and an increase in fullness compared to the normal protein and breakfast-skipping group. The individuals eating a high protein breakfast also voluntarily reduced their intake by more than 400 calories per day over the 12-week study. No significant differences were seen in weight between groups; however, breakfast skippers were found to have significant increases in percent body fat mass compared to those who ate the normal and high protein breakfasts. This study supports the benefits of a high protein breakfast as a weight management strategy among overweight and obese adolescents(3). 
"This year's EB program showcased cutting-edge nutrition research with wide-reaching public health implications," says Mitch Kanter, PhD, Executive Director of the Egg Nutrition Center. "Furthermore, many studies underscore a positive role for eggs in the current chronic disease challenges we face." 
References:
For more information about egg nutrition research and the benefits of egg consumption, please visit http://www.eggnutritioncenter.org/. 
1. Katz et al. Effects of egg ingestion on endothelial function in adults with coronary artery disease: a randomized, controlled, crossover trial. Experimental Biology 2013. Boston, MA. 
2. Andersen CJ, Blesso CN, Lee J, Barona J, Shah D, Thomas MJ, Fernandez ML. Egg consumption modulates HDL lipid composition and increases the cholesterol-accepting capacity of serum in metabolic syndrome. Lipids. 2013; doi 10.1007/s11745-013-3780-8 
3. Leidy HJ, Hoertel HA, Douglas SM, Shafer RS. Daily addition of a protein-rich breakfast for long-term improvements in energy intake regulation and body weight management in overweight & obese 'breakfast skipping' young people. Experimental Biology 2013. Boston, MA. 
Edelman Public Relations 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De voordelen van eieren, zelfs voor degenen die het cardiovasculaire risico
Voedingsonderzoek van Experimental Biology 2013
Deze week op Experimental Biology (EB) 2013, zijn wetenschappers uit de hele wereld verzamelen om onderzoek op een verscheidenheid van onderwerpen, met inbegrip van voeding en gezondheid te delen. Gezien de groeiende globale last van chronische ziekte, is er bijzondere belangstelling voor de belangrijke rol van voeding en voeding in de algehele gezondheid. Verschillende studies gepresenteerd op de conferentie specifiek gekeken naar de rol van alle consumptie van eieren in hoog-risico groepen, waaronder die met het metabool syndroom en hart-en vaatziekten, alsmede het verzadigende effect van eiwitrijke ontbijt verbruik voor zware adolescenten.
Bewijs om eieren te ondersteunen als onderdeel van een hart gezond dieet
Onderzoek van de Yale University onderzocht de impact van de dagelijkse gehele consumptie van eieren bij mannen en vrouwen met coronaire hartziekten (1). De proefpersonen werden gerandomiseerd naar twee eieren, Ĺ kopje ei vervanger of een koolhydraatrijk ontbijt voor zes weken, als onderdeel van hun typische voeding consumeren. De proefpersonen die hele eieren of ei vervanger aten ondervonden geen negatieve impact van de totale cholesterol, bloeddruk, lichaamsgewicht of functie van het endotheel. De onderzoekers concludeerden dat hele eieren een deel van een hart gezond dieet kan zijn, zelfs bij mensen met bestaande hart-en vaatziekten.
Hele Egg Verbruik Bevordert Gunstige Lipid Veranderingen in die met metabool syndroom
Onderzoek van de Universiteit van Connecticut voorgesteld dagelijkse heelei consumptie een positief effect op de functie en samenstelling van HDL cholesterol in volwassenen met metabool syndroom hebben. Onderwerpen volgde een koolhydraat-beperkt dieet, en geconsumeerd ofwel drie eieren per dag of een equivalente hoeveelheid ei vervangers (2). Na 12 weken, onderwerpen consumeren hele eieren ervaren verbeteringen in HDL (goede cholesterol) samenstelling en het vermogen om cholesterol uit het bloed te verwijderen.
Deze dagelijkse eten drie hele eieren hadden ook HDL die lager triglyceriden en hogere was een positieve component van eigeel (phosphatidylethanolaime) (2). "Samen met eerder vastgestelde voordelen van ei-inname op de HDL profielen, verder deze bevindingen het idee dat eieren dienen als een functionele voeding aan cardiovasculair risico en vaatziekten te verminderen bij personen met het metabool syndroom te ondersteunen," zegt Catherine Andersen, hoofdauteur van de studie en promovendus aan de Universiteit van Connecticut.
Eiwitrijk ontbijt Resultaten in Verminderde dagelijkse calorie-inname
Onderzoekers aan de Universiteit van Missouri gepresenteerde gegevens vergelijken van de effecten van een normale-eiwit granen ontbijt (15% maaltijd calorieŽn), eiwitrijke ei en varkensvlees ontbijt (40% maaltijd calorieŽn) en geen ontbijt op verzadiging bij overgewicht / obese adolescenten die normaal overslaan ontbijt (3). De groep die de eiwitrijke ei en varkensvlees ontbijt gegeten een afname van honger en een toename van volheid tegen normaal eiwit breakfast-skipping groep. De mensen eten van een eiwitrijk ontbijt ook vrijwillig verminderde hun inname van meer dan 400 calorieŽn per dag over de 12 weken durende studie. Geen significante verschillen werden gezien in gewicht tussen groepen, maar werden ontbijt schippers gevonden om een aanzienlijke stijging van het percentage lichaamsvet massa in vergelijking met degenen die de normale en eiwitrijk ontbijt gegeten hebben. Dit onderzoek ondersteunt de voordelen van een eiwitrijk ontbijt als een gewicht management strategie onder te zware en zwaarlijvige adolescenten (3).
"Dit jaar is EB-programma tentoongesteld cutting-edge voedingsonderzoek met verreikende gevolgen voor de volksgezondheid", zegt Mitch Kanter, PhD, directeur van de Egg Nutrition Center. "Bovendien zijn veel studies onderstrepen een positieve rol voor eieren in de huidige chronische ziekte uitdagingen waar we voor staan."
Referenties:
Voor meer informatie over het ei voedingsonderzoek en de voordelen van de consumptie van eieren, kunt u terecht op http://www.eggnutritioncenter.org/.
1. Katz et al.. Effecten van de inname van eieren op de endotheelfunctie bij volwassenen met coronaire hartziekte: een gerandomiseerde, gecontroleerde, cross-over studie. Experimental Biology 2013. Boston, MA.
2. Andersen CJ, Blesso CN, Lee J, Barona J, Shah D, Thomas MJ, Fernandez ML. Eiconsumptie moduleert HDL lipidensamenstelling en verhoogt de cholesterol-aanvaarding aantal serum metabool syndroom. Lipids. 2013; doi 10.1007/s11745-013-3780-8
3. Leidy HJ, Hoertel HA, Douglas SM, Shafer RS. Dagelijkse toevoeging van een eiwitrijk ontbijt voor langdurige verbetering van de energie-inname regelgeving en het lichaamsgewicht beheer van overgewicht en obesitas 'ontbijt overslaan' jongeren. Experimental Biology 2013. Boston, MA.
Edelman Public Relations


Printen

 

 

Reacties: