Home / Nieuws / ...

 

ADHD en medicatie*
Uit drie studies blijken de gevaren van gebruikte medicatie bij ADHD. Uit de eerste studie blijkt dat niet alleen het risico op overgewicht vergroot wordt maar de kans op diabetes wordt door de medicatie verdrievoudigd. Het abstract van de studie. Uit de tweede studie blijkt dat medicatie bij ADHD in het begin wellicht wat doet doch op de lange termijn niet. Negen op tien kinderen met matige tot ernstige ADHD hebben blijvende klachten, ook als ze al geruime tijd worden behandeld met geneesmiddelen. Dat melden onderzoekers van het Amerikaanse Johns Hopkins Children's Center in het Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Eerdere onderzoeken hadden al aangetoond dat het effect van geneesmiddelen bij ADHD op korte termijn wel een goed resultaat geven, maar dat dit effect op de langere termijn sterk vermindert. Het onderzoek volgde gedurende 6 jaar 186 kinderen tussen 3 en 5 jaar waarbij op jonge leeftijd ADHD werd vastgesteld. Na zes jaar kampte bijna 90% van de kinderen nog altijd met ernstige klachten van aandachtsstoornissen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Er bleek geen verschil te zijn in de ernst van de klachten tussen de kinderen die medicatie kregen en kinderen die geen medicatie kregen. De auteurs stippen wel aan dat het niet duidelijk is of dit te maken heeft met een gebrekkige inname van de medicatie of onvoldoende hoge dosissen dan wel met een gebrekkige werking van de geneesmiddelen. Volgens de onderzoekers bestaat er een grote nood aan een betere behandeling en betere geneesmiddelen. Onderzoekers van de European ADHD Guideline Group schrijven dan weer in het American Journal of Psychiatry dat niet-medicinale behandelingen van ADHD, zoals voedingsaanpassingen en psychotherapie (zoals neurofeedback, cognitieve training, gedragstherapie enz.) weinig effect hebben. Alleen voor een eliminatiediëet waarbij artificiële kleurstoffen werden weggelaten en voor omega 3- en omega 6-supplementen werd een licht positief effect vastgesteld. Bron: Artsennet. De derde studie laat zien dat desalniettemin de verkoop van deze medicatie de laatste jaren vervijfvoudigd is. De volledige studie (September 2013)ADHD drugs triple risk of diabetes in children
It isn’t just obesity that increases the risk of our children developing diabetes—it’s the drugs they are given to treat their ADHD (attention-deficit, hyperactivity disorder), too. 
Four ‘atypical’ antipsychotic drugs triple the risk of a child developing type 2 diabetes, the so-called lifestyle disease that can lead to heart problems, researchers have discovered. 
The drugs—Risperdal (risperidone), Seroquel (quetiapine), Abilify (aripiprazol) and Zyprexa (olanzapine)—are routinely prescribed to treat children with attention, behavioural or mood problems, commonly called ADHD. 
The drugs triple the risk in the first year, and the risk increases the longer they are taken or dosage is increased, say researchers from the Vanderbilt University Medical Centre. The researchers say that children at highest risk were also overweight, and alternatives to the antipsychotics should be explored. 
(Source: JAMA Psychiatry, 2013; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.2053).

Prescriptions for ADHD drugs increase five-fold across Europe
Prescriptions for ADHD drugs for young children have risen by 500 per cent in the last few years across Europe. The vast increase follows a drive by the pharmaceutical industry to get Europe more in line with the US in using stimulants such as Ritalin. Children who have a range of supposed psychiatric conditions—including ADHD (attention-deficit, hyperactive disorder) and autism—are being given the drugs, which include Ritalin (methylphenidate), Dexedrine (dexamphetamine) and Strattera (atomoxetine). 
Researchers from the Aarhus University in Denmark discovered the sudden upsurge in prescriptions when they profiled 850,000 children born between 1990 and 2001. They discovered that 61 per cent of the children diagnosed with ADHD, 16 per cent with ASD (autism) and 3 per cent with other ‘psychiatric’ problems were being prescribed one of the drugs. 
The extra prescriptions represent a five-fold increase in the last few years alone, they discovered. This increase follows a series of memos sent to drug company sales forces around Europe to increase prescription numbers for the drugs to levels that were more in line with the US. WDDTY researchers have seen the memos and emails. 
(Source: Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013; 130909061602008). 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

ADHD drugs triple risico van diabetes bij kinderen
Het is niet alleen obesitas dat het risico van onze kinderen ontwikkelen verhoogt diabetes is de drugs zij aan hun ADHD (aandacht tekort hyperactiviteit stoornis), ook behandelen.
Vier 'atypische' antipsychotica verdrievoudigen de kans op een kind het ontwikkelen van type 2 diabetes, de zogenaamde lifestyle ziekte die kan leiden tot hartproblemen, hebben onderzoekers ontdekt.
De drugs-Risperdal (risperidon), Seroquel (quetiapine), Abilify (aripiprazol) en Zyprexa (olanzapine)-worden routinematig voorgeschreven voor de behandeling van kinderen met aandacht-, gedrags-of stemmingswisselingen problemen, vaak ADHD genoemd.
De drugs verdrievoudigen het risico in het eerste jaar, en het risico neemt toe hoe langer ze worden genomen of de dosering wordt verhoogd, zeggen onderzoekers van de Vanderbilt University Medical Centre. De onderzoekers zeggen dat de kinderen het grootste risico waren ook te zwaar, en alternatieven voor de antipsychotica moeten worden onderzocht.

Recepten voor ADHD medicijnen verhogen vijfvoudige heel Europa
Recepten voor ADHD-medicijnen voor jonge kinderen zijn gestegen met 500 procent in de afgelopen jaren in heel Europa. De enorme toename volgt een rit door de farmaceutische industrie in Europa meer te krijgen in lijn met de VS in het gebruik van stimulerende middelen zoals Ritalin. Kinderen die hebben een bereik van veronderstelde psychiatrische aandoeningen, waaronder ADHD (attention-deficit, hyperactief disorder) en autisme-worden gegeven van de drugs, die Ritalin (methylfenidaat), Dexedrine (dexamfetamine) en Strattera (atomoxetine) bevatten.
Onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken ontdekt de plotselinge toename van de voorschriften als ze geprofileerd 850.000 kinderen geboren tussen 1990 en 2001. Ze ontdekten dat 61 procent van de kinderen met de diagnose ADHD, 16 procent met ASS (autisme) en 3 procent met andere 'psychische' problemen werden voorgeschreven een van de drugs.
De extra voorschriften vormen een vijf-voudige toename in de laatste paar jaar alleen al, ontdekten ze. Deze stijging volgt op een reeks van memo's tot farmaceutisch bedrijf verkoop troepen gestuurd door Europa naar recept nummers te verhogen voor de geneesmiddelen tot een niveau dat meer in lijn waren met de VS. WDDTY onderzoekers hebben gezien de memo's en e-mails.
(Bron: Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013; 130909061602008).

Printen

 

 

Reacties: