Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en uw geheugen*
Uit een studie onder 2.777 zeventigjarigen blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk voor een goed geheugen. Aan het begin van de studie en vier jaar later werden cognitieve testen uitgevoerd en iedere 12 maanden werden de bloedwaarden vitamine D gemeten. Lagere bloedwaarden vitamine D zo blijkt uit de studie geven duidelijk slechtere cognitieve testresultaten dan goede bloedwaarden vitamine D. De studie. (Mei 2014)

 

 

Vitamin D deficiency, cognition appear to be linked in older adults
Vitamin D deficiency and cognitive impairment are common in older adults, but there isn't a lot of conclusive research into whether there's a relationship between the two.
A new study from Wake Forest Baptist Medical Center published online ahead of print this month in the Journal of the American Geriatrics Society enhances the existing literature on the subject.
"This study provides increasing evidence that suggests there is an association between low vitamin D levels and cognitive decline over time," said lead author Valerie Wilson, M.D., assistant professor of geriatrics at Wake Forest Baptist. "Although this study cannot establish a direct cause and effect relationship, it would have a huge public health implication if vitamin D supplementation could be shown to improve cognitive performance over time because deficiency is so common in the population."
Wilson and colleagues were interested in the association between vitamin D levels and cognitive function over time in older adults. They used data from the Health, Aging and Body composition (Health ABC) study to look at the relationship. The researchers looked at 2,777 well-functioning adults aged 70 to 79 whose cognitive function was measured at the study's onset and again four years later. Vitamin D levels were measured at the 12-month follow-up visit.
The Health ABC study cohort consists of 3,075 Medicare-eligible, white and black, well-functioning, community-dwelling older adults who were recruited between April 1997 and June 1998 from Pittsburgh, Pa., and Memphis, Tenn.
"With just the baseline observational data, you can't conclude that low vitamin D causes cognitive decline. When we looked four years down the road, low vitamin D was associated with worse cognitive performance on one of the two cognitive tests used," Wilson said. "It is interesting that there is this association and ultimately the next question is whether or not supplementing vitamin D would improve cognitive function over time."
Wilson said randomized, controlled trials are needed to determine whether vitamin D supplementation can prevent cognitive decline and definitively establish a causal relationship.
"Doctors need this information to make well-supported recommendations to their patients," Wilson said. "Further research is also needed to evaluate whether specific cognitive domains, such as memory versus concentration, are especially sensitive to low vitamin D levels."
Journal Reference:
1. Valerie K. Wilson, Denise K. Houston, Laurel Kilpatrick, James Lovato, Kristine Yaffe, Jane A. Cauley, Tamara B. Harris, Eleanor M. Simonsick, Hilsa N. Ayonayon, Stephen B. Kritchevsky, Kaycee M. Sink. Relationship Between 25-Hydroxyvitamin D and Cognitive Function in Older Adults: The Health, Aging and Body Composition Study. Journal of the American Geriatrics Society, 2014; 62 (4): 636 DOI: 10.1111/jgs.12765 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-deficiŽntie , cognitie verband lijkt te bestaan bij ouderen
Vitamine D -deficiŽntie en cognitieve stoornissen komen vaak voor bij oudere volwassenen , maar er is niet veel overtuigend onderzoek naar de vraag of er een relatie tussen de twee .
Een nieuwe studie van Wake Forest Baptist Medical Center online gepubliceerd ahead of print deze maand in het Journal of the American Society Geriatrie versterkt de bestaande literatuur over dit onderwerp .
"Deze studie levert steeds meer bewijs dat suggereert dat er een verband is tussen lage vitamine D- niveaus en cognitieve achteruitgang in de tijd, " aldus hoofdauteur Valerie Wilson , MD , assistent-professor geriatrie aan de Wake Forest Baptist . " Hoewel deze studie een directe oorzaak en gevolg relatie niet kan vaststellen , zou het een enorme volksgezondheid implicatie hebben als vitamine D-suppletie kan worden aangetoond dat de cognitieve prestaties in de tijd te verbeteren, want een tekort is zo gewoon in de bevolking. "
Wilson en collega's waren geÔnteresseerd in de relatie tussen vitamine D- niveaus en cognitieve functie na verloop van tijd bij oudere volwassenen. Zij gebruikten gegevens van de Health , Aging en lichaamssamenstelling ( Health ABC ) onderzoek om te kijken naar de relatie. De onderzoekers bekeken 2777 goed functionerende volwassenen 70-79 wiens cognitieve functie werd vier jaar later gemeten bij aanvang van de studie en opnieuw jaar. Vitamine D- niveaus werden gemeten op de 12 - maanden follow - up bezoek .
De Health ABC studie cohort bestaat uit 3075 Medicare - subsidiabel , wit en zwart , goed functionerende, zelfstandig wonende oudere volwassenen die werden aangeworven tussen april 1997 en juni 1998 uit Pittsburgh , Pa , en Memphis , Tenn
" Met slechts de basislijn waarnemingsgegevens , kun je niet concluderen dat een lage vitamine D veroorzaakt cognitieve achteruitgang . Toen wij vier jaar op de weg , werd een lage vitamine D geassocieerd met een slechtere cognitieve prestaties op een van de twee cognitieve tests gebruikt , " Wilson gezegd. " Het is interessant dat er deze vereniging en uiteindelijk de volgende vraag is of aanvulling van vitamine D cognitieve functie na verloop van tijd zou verbeteren . "
Wilson zei gerandomiseerde , gecontroleerde studies zijn nodig om te bepalen of vitamine D-suppletie cognitieve achteruitgang kan voorkomen en definitief vaststellen van een causaal verband .
" Artsen hebben deze informatie nodig om goed onderbouwde aanbevelingen aan hun patiŽnten," zei Wilson . " Verder onderzoek is ook nodig om te evalueren of specifieke cognitieve domeinen, zoals het geheugen tegen de concentratie , zijn bijzonder gevoelig voor lage vitamine D-spiegel . "


Printen

 

 

Reacties: