Home / Nieuws / ...

 

Medicijnen veroorzaken achteruitgang bij ouderen
Volgens een analyse van 46 studies onder ruim 60.000 ouderen veroorzaken anti-cholinerge geneesmiddelen een duidelijke daling van de mentale en fysieke functies. Anti-cholinerge geneesmiddelen worden vooral toegepast voor de behandeling van astma, hoge bloeddruk, slapeloosheid, duizeligheid en diarree. (Geneesmiddelen met belangrijke anticholinerge werking zijn o.m.: alimemazine (Nedeltran), biperideen (Akineton), chloorpromazine (Largactil), cimetidine (Tagamet), clemastine (Tavegil), clozapine (Leponex), digoxine (Lanoxin), disopyramide (Ritmoforine, Rythmodan), olanzapine (Zyprexa), oxybutynine (Didrase), prednisolon, promethazine (Phenergan), theofylline (Theolair, Theolin), thioridazine (Melleretten, Melleril), tolterodine (Detrusitol), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline/Tryptizol, nortriptyline/Nortrilen, clomipramine/Anafranil) en trihexyfenidyl (Artane).)
De studie.
(September 2014)


 


Printen

 

 

Reacties: