Home / Nieuws / ...

 

Uien tegen hart- en vaatziektes*
Uit een studie, weliswaar met ratten met hypercholesterolemie (te hoge bloedwaarden cholesterol), blijkt dat uien in de voeding verschillende nadelen van het hoge cholesterol kunnen aanpakken. Behalve hoog cholesterol zorgt oxidatieve stress (een toestand, waarbij meer dan een normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen in cellen gevormd wordt) voor het slecht functioneren van het endotheel (bedekkend laagje aaneengesloten cellen aan de binnenkant van het hart en bloedvaten). Uien in de voeding gaan, zo blijkt uit de studie, dit slecht functioneren tegen door o.m. de oxidatieve stress en aderverkalking aan te pakken.
De studie. (December 2014)


 

High-cholesterol diet enriched with onion affects endothelium-dependent relaxation in mesenteric microvessels and NADPH oxidase activity in Wistar rats
Diana González-Peña, Javier Angulo, Susana Vallejo, Clara Colina-Coca, Begoña de Ancos, Carlos F Sánchez-Ferrer, Concepción Peiró and Concepción Sánchez-Moreno 
Nutrition & Metabolism 2014, 11:57 doi:10.1186/1743-7075-11-57
Abstract (provisional)
Background
The aim of the present study was to examine the effects of onion as functional ingredient on the oxidative status, lipoprotein levels (total cholesterol-TC, HDL-C, LDL-C), triacylglycerides (TAG) and vascular reactivity of mesenteric arteries in hypercholesterolemic Wistar rats. 
Methods
Twenty-four animals were fed with three different diets [control, high-cholesterol diet (HC) and high-cholesterol enriched with onion diet (HCO)]. After seven weeks of experimental feeding the rats were euthanized for blood and tissues collection. TC, HDL-C, LDL-C and TAG were measured, and 2,2[prime]-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical cation (ABTS[bullet]+) scavenging capacity and ferric reducing antioxidant power (FRAP) were determined in plasma. Superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) enzyme activities were assayed in erythrocyte lysates. Endothelium-dependent vasodilation to acetylcholine was evaluated in mesenteric arterial segments. NADPH oxidase (NOX) was also measured by lucigenin-derived chemiluminiscence. 
Results
The dietary cholesterol content significantly affected plasma lipoprotein levels, increased superoxide generation from NOX, and caused impaired endothelium-dependent vasodilation in the rat mesenteric arteries. Onion ingredient improved antioxidant status in HCO group, as it was evidenced by ABTS[bullet]+ and FRAP values and SOD and GPx enzyme activities compared to the HC-fed group, reduced the increment in NOX activity and reversed endothelial dysfunction promoted by the HC diet. Scavenging of superoxide with TEMPOL or inhibition of NOX with apocynin improved endothelium-dependent vasodilation only in HC-fed rats. 
Conclusions
Enrichment of diet with onion as functional ingredient could be proposed as a complementary approach to prevent or partially modulate vascular dysfunction, reducing some of the risk indices linked to initial development of atherosclerosis. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

High-cholesterol dieet verrijkt met ui beïnvloedt endotheel-afhankelijke relaxatie in mesenteriale microvaatjes en NADPH-oxidase activiteit in Wistar ratten
Diana González-Peña, Javier Angulo, Susana Vallejo, Clara Colina-Coca, Begoña de Ancos, Carlos F Sánchez-Ferrer, Concepción Peiró en Concepción Sánchez-Moreno
Nutrition & Metabolism 2014, 11:57 doi: 10,1186 / 1743-7075-11-57
Abstract (voorlopige)
achtergrond
Het doel van deze studie was om de effecten van UI als functioneel ingrediënt op de oxidatieve status lipoproteïnespiegels onderzoeken (totaal cholesterol-TC, HDL-C, LDL-C), triacylglyceriden (TAG) en vasculaire reactiviteit van mesenterische slagaders in hypercholesterolemische Wistar ratten.
methoden
Vierentwintig dieren werden gevoed met drie verschillende diëten [controle, hoge cholesterol dieet (HC) en high-cholesterol verrijkt met ui dieet (HCO)]. Na zeven weken van experimentele voeden de ratten werden gedood voor bloed en weefsels collectie. TC, HDL-C, LDL-C en TAG gemeten en 2,2 [eerste] -azinobis- (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonzuur) radicaal kation (ABTS [bullet] +) scavenging capaciteit en ferri verminderen antioxidantkracht (FRAP) werden bepaald in plasma. Superoxide dismutase (SOD) en glutathion peroxidase (GPx) enzym activiteiten werden getest in erytrocyten lysaten. Endotheel-afhankelijke vasodilatie acetylcholine werd geëvalueerd in mesenteriale arteriële segmenten. NADPH oxidase (NOX) werd ook gemeten door lucigenine-afgeleide chemiluminiscence.
resultaten
Het cholesterolgehalte dieet significant beïnvloed plasma lipoproteïne niveaus, verhoogde superoxide generatie van NOX, en veroorzaakte een verminderde endotheel-afhankelijke vaatverwijding in de rat mesenteriale slagaders. Ui ingrediënt verbeterde antioxidant status HCO groep, zoals bleek uit ABTS [bullet] + en FRAP waarden en SOD en GPX enzymactiviteiten vergeleken met de HC-gevoede groep, verminderde de toename van NOX activiteit en omgekeerd endotheliale dysfunctie van door de HC dieet. Wegvangen van superoxide met TEMPOL of remming van NOX met apocynin verbeterd endotheel-afhankelijke vaatverwijding alleen in HC-gevoede ratten.
conclusies
Verrijking van dieet met ui als functioneel ingrediënt kan worden voorgesteld als een aanvullende benadering voor het voorkomen of gedeeltelijk moduleren vasculaire disfunctie, waardoor sommige van de risico indices verbonden initiële ontwikkeling van atherosclerose.

Printen

 

 

Reacties: