Home / Nieuws / ...

 

Meer (paas)eieren voor goed cholesterol*
Dat cholesterol in de voeding geen invloed heeft op bloedwaarden cholesterol is de laatste jaren duidelijk geworden. Uit een studie onder 38 mannen blijkt dat zelfs het eten van drie eieren (rijk aan cholesterol) per dag niet zorgt voor toename van het slechte cholesterol, zo blijkt uit de studie. Drie eieren zorgen zelfs voor niet alleen hogere waarde goed cholesterol doch ook nog voor duidelijk betere cholesterolfuncties en hogere bloedwaarden luteďne en zeaxanthine. Eieren zorgen ook nog eens voor choline, een belangrijke voedingsstof waaraan veel mensen een tekort hebben.
De studie. (April 2017)


Intake of up to 3 Eggs per Day Is Associated with Changes in HDL Function and Increased Plasma Antioxidants in Healthy, Young Adults1,2,3
1. Diana M DiMarco, 2. Gregory H Norris, 3. Courtney L Millar, 4. Christopher N Blesso, and 5. Maria Luz Fernandez*+ Author Affiliations
1. Department of Nutritional Sciences, University of Connecticut, Storrs, CT
1. ↵*To whom correspondence should be addressed. E-mail: maria-luz.fernandez@uconn.edu. 
Abstract
Background: HDL function may be more important than HDL concentration in determining risk for cardiovascular disease. In addition, HDL is a carrier of carotenoids and antioxidant enzymes, which protect HDL and LDL particles against oxidation. 
Objective: The goal of this study was to determine the impact of consuming 0–3 eggs/d on LDL and HDL particle size, HDL function, and plasma antioxidants in a young, healthy population. 
Methods: Thirty-eight healthy men and women [age 18–30 y, body mass index (in kg/m2) 18.5–29.9] participated in this 14-wk crossover intervention. Subjects underwent a 2-wk washout (0 eggs/d) followed by sequentially increasing intake of 1, 2, and 3 eggs/d for 4 wk each. After each period, fasting blood was collected for analysis of lipoprotein subfractions, plasma apolipoprotein (apo) concentration, lutein and zeaxanthin concentration, and activities of lecithin-cholesterol acyltransferase, cholesteryl ester transfer protein, and paraoxonase-1. 
Results: Compared with intake of 0 eggs/d, consuming 1–3 eggs/d resulted in increased large-LDL (21–37%) and large-HDL (6–13%) particle concentrations, plasma apoAI (9–15%), and lecithin-cholesterol acyltransferase activity (5–15%) (P < 0.05 for all biomarkers). Intake of 2–3 eggs/d also promoted an 11% increase in apoAII (P < 0.05) and a 20–31% increase in plasma lutein and zeaxanthin (P < 0.05), whereas intake of 3 eggs/d resulted in a 9–16% increase in serum paraoxonase-1 activity compared with intake of 1–2 eggs/d (P < 0.05). Egg intake did not affect cholesteryl ester transfer protein activity. 
Conclusions: Intake of 1 egg/d was sufficient to increase HDL function and large-LDL particle concentration; however, intake of 2–3 eggs/d supported greater improvements in HDL function as well as increased plasma carotenoids. Overall, intake of ≤3 eggs/d favored a less atherogenic LDL particle profile, improved HDL function, and increased plasma antioxidants in young, healthy adults. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT02531958. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Inname van maximaal 3 eieren per dag geassocieerd met veranderingen in HDL-functie en verhoogde plasma Antioxidanten in gezonde, jonge Adults1,2,3
1. Diana M DiMarco, 2. Gregory H Norris, 3. Courtney L Millar, 4. Christopher N Blesso en 5. Maria Luz Fernandez * + Auteur Affiliations
1. Department of Nutritional Sciences, Universiteit van Connecticut, Storrs, CT
1. ↵ * Aan wie de correspondentie moet worden aangepakt. E-mail: maria-luz.fernandez@uconn.edu.
Abstract
Achtergrond: HDL functie is belangrijker dan HDL-concentratie in het bepalen van het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien, HDL drager is van carotenoďden en antioxidant enzymen, die HDL en LDL-deeltjes te beschermen tegen oxidatie.
Doel: Het doel van deze studie was om het effect van de consumptie van 0-3 eieren / d LDL en HDL deeltjesgrootte HDL functie en plasma antioxidanten in een jonge, gezonde populatie te bepalen.
Methoden: Achtendertig gezonde mannen en vrouwen [leeftijd 18-30 jaar, body mass index (in kg / m2) 18,5-29,9] namen deel aan deze 14-week crossover interventie. Ondergingen een 2-weken washout (0 eitjes / d) gevolgd door opeenvolgend verhogen inname van 1, 2 en 3 eieren / d voor elke 4 weken. Na elke periode werd vasten bloed voor analyse van lipoproteďne subfracties, plasma apolipoproteďne (apo) concentratie, luteďne en zeaxanthine concentratie en activiteiten van lecithine-cholesterol acyltransferase, cholesterylesteroverdrachtsproteineremmersa en paraoxonase-1.
Resultaten: In vergelijking met inname van 0 eieren / d, consumeren 1-3 eieren / d tot een toename grote LDL (21-37%) en grote HDL (6-13%) deeltjesconcentraties, plasma apoAI (9-15% ) en lecithine-cholesterol acyltransferase activiteit (5-15%) (P <0,05 voor alle biomarkers). Inname van 2-3 eieren / d ook bevorderd een stijging van 11% in apoAII (P <0,05) en een toename van 20-31% in plasma luteďne en zeaxanthine (P <0,05), terwijl de inname van 3 eieren / d tot een 9 -16% toename serumparaoxonase-1 activiteit in vergelijking met inname van 1-2 eieren / d (p <0,05). Egg inname had geen invloed op cholesterylesteroverdrachtsproteineremmersa activiteit.
Conclusies: inname van 1 ei / d was voldoende om HDL functie en grote LDL deeltjesconcentratie verhogen; echter, inname van 2-3 eieren / d ondersteund grotere verbeteringen in HDL functie en verhoogde plasma carotenoďden. Overall, inname van ≤3 eieren / d voorkeur minder atherogeen LDL deeltje profiel, verbeterde HDL-functie en verhoogde plasma antioxidanten in jonge, gezonde volwassenen. Deze proef werd geregistreerd bij clinicaltrials.gov als NCT02531958.

Printen

 

 

Reacties: