Home / Nieuws / ...

 

Gewicht, vitamine D en kanker*
Uit een studie onder ruim 600 postmenopauzale vrouwen blijkt weer eens dat lage bloedwaarden vitamine D en ook overgewicht de kans op borstkanker duidelijk kunnen vergroten. 
De studie. (December 2018)Obesity and vitamin D deficiency may indicate greater risk for breast cancer
Vitamin D is already well known for its benefits in building healthy bones. A new study supports the idea that it also may reduce cancer risk as well as breast cancer mortality, especially in women with a lower body mass index. Study results are published online today in Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS). 
Breast cancer remains the most common cancer in women worldwide and is the leading cause of death from cancer in women. Reproductive risk factors such as early onset of puberty, late menopause, later age at first pregnancy, never having been pregnant, obesity, and a family history have all been shown to be associated with breast cancer development. The role of vitamin D concentration in the development of breast cancer, however, continues to be debated.
This study involving more than 600 Brazilian women suggests that vitamin D may reduce cancer risk by inhibiting cell proliferation. Study results appear in the article "Low pretreatment serum concentration of vitamin D at breast cancer diagnosis in postmenopausal women."
Researchers involved in the study concluded that postmenopausal women had an increased risk of vitamin D deficiency at the time of their breast cancer diagnoses, associated with higher rates of obesity, than women of the same age group without cancer. Similar studies also have previously demonstrated a relationship between vitamin D and breast cancer mortality. Women in the highest quartile of vitamin D concentrations, in fact, had a 50% lower death rate from breast cancer than those in the lower quartile, suggesting that vitamin D levels should be restored to a normal range in all women with breast cancer.
"Although published literature is inconsistent about the benefits of vitamin D levels and breast cancer, this study and others suggest that higher levels of vitamin D in the body are associated with lowered breast cancer risk," says Dr. JoAnn Pinkerton, executive director of NAMS. "Vitamin D may play a role in controlling breast cancer cells or stopping them from growing. Vitamin D comes from direct sunlight exposure, vitamin D3 supplements, or foods rich in vitamin D." 
Provided by The North American Menopause Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Obesitas en vitamine D-tekort kunnen wijzen op een groter risico voor borstkanker
Vitamine D staat al bekend om zijn voordelen bij het bouwen van gezonde botten. Een nieuwe studie ondersteunt het idee dat het ook het kankerrisico en de borstkankersterfte kan verminderen, vooral bij vrouwen met een lagere body mass index. Onderzoeksresultaten worden vandaag online gepubliceerd in Menopause, het tijdschrift van The North American Menopause Society (NAMS).
Borstkanker blijft de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd en is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker bij vrouwen. Reproductieve risicofactoren zoals vroeg begin van de puberteit, late menopauze, latere leeftijd bij de eerste zwangerschap, nooit zwanger te zijn geweest, obesitas en een familiegeschiedenis zijn allemaal aangetoond geassocieerd te zijn met de ontwikkeling van borstkanker. De rol van vitamine D-concentratie in de ontwikkeling van borstkanker wordt echter nog steeds besproken.
Deze studie met meer dan 600 Braziliaanse vrouwen suggereert dat vitamine D het kankerrisico kan verminderen door de celproliferatie te remmen. Studieresultaten verschijnen in het artikel "Lage concentratie serum-D-voorbehandeling bij de diagnose van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen."
Onderzoekers die betrokken waren bij het onderzoek concludeerden dat vrouwen na de overgang een verhoogd risico hadden op vitamine D-tekort ten tijde van hun borstkanker diagnoses, geassocieerd met hogere percentages obesitas dan vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep zonder kanker. Vergelijkbare studies hebben ook eerder een relatie aangetoond tussen vitamine D en borstkankersterfte. Vrouwen in het hoogste kwartiel van vitamine D-concentraties hadden zelfs een 50% lager sterftecijfer als gevolg van borstkanker dan die in het onderste kwartiel, wat suggereert dat vitamine D-spiegels bij alle vrouwen met borstkanker in een normaal bereik moeten worden hersteld.
"Hoewel gepubliceerde literatuur inconsistent is over de voordelen van vitamine D-spiegels en borstkanker, suggereren deze studie en anderen dat hogere niveaus van vitamine D in het lichaam geassocieerd zijn met een verlaagd risico op borstkanker", zegt Dr. JoAnn Pinkerton, uitvoerend directeur van NAMS . "Vitamine D kan een rol spelen bij de bestrijding van borstkankercellen of het stoppen van de groei.Vitamine D komt van directe blootstelling aan zonlicht, vitamine D3-supplementen of voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine D."
Geleverd door The North American Menopause Society

Reacties: