Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en zwangerschapsdiabetes*
Zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes kunnen hun metaboolprofiel flink verbeteren door inname van vitamine D en calcium, zo blijkt uit een studie onder 56 vrouwen met zwangerschapsdiabetes. De helft van de deelnemers kreeg zes weken lang 1.000 calcium per dag en 2x (aan het begin en na 21 dagen) 1.250 mcg vitamine D, de andere helft van de deelnemers kregen placebo's. De deelnemers met de extra vitamine D en calcium hadden flinke verlagingen van bloedsuikerwaarden, insuline, het slechte cholesterol (LDL) en duidelijke verhoging van het goede cholesterol (HDL) en een betere insuline tolerantie. Deze verbeteringen zijn heel belangrijk omdat zwangerschapsdiabetes door het slechte metaboolprofiel een veel grotere kans geeft op diabetes later in het leven en verder complicaties kan geven bij en na de geboorte van de baby. De studie. (September 2014)


 

Metabolic profile of pregnant women with gestational diabetes improved by calcium and vitamin D supplementation
New research published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes) shows that calcium and vitamin D supplementation improves the metabolic profile of pregnant women with gestational diabetes. The research is by Dr Ahmad Esmaillzadeh, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, and colleagues. 
Gestational diabetes mellitus (GDM), a pregnancy complication, is characterised by carbohydrate intolerance and metabolic disorders. Approximately 7% of all pregnancies in the United States are affected by GDM, but the prevalence ranges from 1 to 14% of all pregnancies in the world depending on the population studied and the diagnostic criteria used. GDM can increase the risk of pre-eclampsia, pre-term delivery and delivery by caesarean section. 
"We are aware of no study that has examined the effect of joint calcium-vitamin D supplementation on insulin function, lipid profiles, inflammatory factors and biomarkers of oxidative stress in GDM," say the authors. "The current study was, therefore, done to investigate the effects of calcium plus vitamin D supplementation on metabolic status of pregnant women with GDM." 
This randomised placebo-controlled trial was performed on 56 women with GDM. Subjects were randomly assigned to receive calcium plus vitamin D supplements or placebo. Individuals in the calcium-vitamin D group (n=28) received 1000 mg calcium per day and 50000 IU (international units) vitamin D3 tablets two times during the study (at study baseline and day 21 of intervention) and those in the placebo group (n=28) received two placebos at the same time points. Fasting blood samples were taken at study baseline and after 6 weeks of intervention. 
The authors found that, following the administration of calcium plus vitamin D supplements, they observed significant reductions in fasting plasma glucose, insulin, and LDL or 'bad' cholesterol, as well as improvements in insulin sensitivity and increases in HDL or 'good' cholesterol, compared with those patients who took placebo. 
The authors say: "Calcium plus vitamin D supplementation in GDM women had beneficial effects on metabolic profile...this is important because elevated circulating levels of inflammatory markers and impaired insulin metabolism in GDM can predict the progression to type 2 diabetes (T2D) later in life and neonatal complications. Impaired insulin metabolism in women with GDM can result in adverse long term maternal outcomes and increased perinatal morbidity (babies large for gestational age, birth trauma, pre-eclampsia), and long-term consequences in the offspring. In addition, increased inflammatory markers in GDM might predict the future development of both metabolic and cardiovascular disease." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Metabole profiel van de zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes verbeterd door calcium-en vitamine D-suppletie 
Nieuw onderzoek gepubliceerd in Diabetologia (het tijdschrift van de Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes) toont aan dat calcium en vitamine D-suppletie verbetert de metabole profiel van de zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Het onderzoek is door Dr Ahmad Esmaillzadeh, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, en collega's. 
Gestational diabetes mellitus (GDM), een complicatie, gekenmerkt door koolhydraat-intolerantie en metabole stoornissen. Ongeveer 7% van alle zwangerschappen in de Verenigde Staten zijn getroffen door GDM, maar de prevalentie varieert van 1 tot 14% van alle zwangerschappen in de wereld afhankelijk van de onderzochte populatie en de diagnostische criteria. GDM kan het risico op pre-eclampsie, pre-term levering en levering door keizersnede verhogen. 
"We zijn ons bewust van geen enkele studie die het effect van de gezamenlijke calcium-vitamine D-suppletie op insuline functie, lipidenprofiel, inflammatoire factoren en biomarkers van oxidatieve stress in GDM heeft onderzocht", zeggen de auteurs. "De huidige studie werd daarom uitgevoerd om de effecten van calcium plus vitamine D supplementen op de metabole status van zwangere vrouwen met GDM onderzoeken." 
Dit gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd op 56 vrouwen met GDM. De proefpersonen werden willekeurig toegewezen aan calcium plus vitamine D-supplementen of placebo. Individuen in de calcium-vitamine D-groep (n = 28) kregen 1000 mg calcium per dag en 50000 IU (internationale eenheden) vitamine D3 tabletten tweemaal gedurende de studie (studie bij basislijn en dag 21 van interventie) en die in de placebogroep (n = 28) ontvingen twee placebo tegelijkertijd punten. Vasten bloedmonsters werden genomen op studie baseline en na 6 weken van de interventie. 
De auteurs vinden dat, na toediening van calcium plus vitamine D-supplementen, aanzienlijke verlaging van de nuchtere plasma glucose, insuline, en LDL of "slechte" cholesterol, evenals verbeteringen in de gevoeligheid voor insuline en een toename van HDL of 'goede' cholesterol waargenomen ze , in vergelijking met patiŽnten die een placebo namen. 
De auteurs zeggen: "Calcium plus vitamine D-suppletie bij GDM vrouwen hadden een gunstig effect op het metabool profiel ... dit is belangrijk omdat verhoogde circulerende niveaus van inflammatoire markers en verminderde insuline metabolisme in GDM kan de progressie te voorspellen tot type 2 diabetes (T2D) type later in het leven en neonatale complicaties. kan Verstoorde insuline metabolisme bij vrouwen met GDM resulteren in ongunstige lange termijn geboorten enerzijds en een verhoogde perinatale morbiditeit (baby's groot is voor de zwangerschapsduur, geboortetrauma, pre-eclampsie), en de gevolgen op lange termijn in het nageslacht. in Bovendien zou verhoogde inflammatoire markers in GDM voorspellen van de toekomstige ontwikkeling van zowel metabole en cardiovasculaire ziekte. "

Printen

 

 

Reacties: