Home / Nieuws / ...

 

Dranken en nierstenen*
Uit een studie onder ruim 194.000 mensen die 8 jaar gevolgd werden blijkt dat er een groot verschil is tussen het drinken van allerlei dranken en de kans op het krijgen van nierstenen. De meeste frisdranken vergroten de kans met wel 18 tot 33%. De volgende dranken daarentegen verlagen de kans op nierstenen; koffie met 26%, deca koffie met 16%, thee met 11%, wijn met 31-33%, bier met 41% en jus d'orange met 12%. De volledige studie. (Mei 2013)


Soda and Other Beverages and the Risk of Kidney Stones
1. Pietro Manuel Ferraro*,†, Eric N. Taylor†, Giovanni Gambaro*, Gary C. Curhan†‡
+ Author Affiliations
1. *Division of Nephrology—Renal Program, Department of Internal Medicine and Medical Specialties, Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy; 
2. †Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts; and 
3. ‡Renal Division, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 
1. Correspondence:
Dr. Pietro Manuel Ferraro, Division of Nephrology–Renal Program, Department of Internal Medicine and Medical Specialties, Catholic University of the Sacred Heart, 00168 Rome, Italy. Email: manuel.ferraro@channing.harvard.edu
Summary
Background and objectives Not all fluids may be equally beneficial for reducing the risk of kidney stones. In particular, it is not clear whether sugar and artificially sweetened soda increase the risk. 
Design, setting, participants, & measurements We prospectively analyzed the association between intake of several types of beverages and incidence of kidney stones in three large ongoing cohort studies. Information on consumption of beverages and development of kidney stones was collected by validated questionnaires. 
Results The analysis involved 194,095 participants; over a median follow-up of more than 8 years, 4462 incident cases occurred. There was a 23% higher risk of developing kidney stones in the highest category of consumption of sugar-sweetened cola compared with the lowest category (P for trend=0.02) and a 33% higher risk of developing kidney stones for sugar-sweetened noncola (P for trend=0.003); there was a marginally significant higher risk of developing kidney stones for artificially sweetened noncola (P for trend=0.05). Also, there was an 18% higher risk for punch (P for trend=0.04) and lower risks of 26% for caffeinated coffee (P for trend<0.001), 16% for decaffeinated coffee (P for trend=0.01), 11% for tea (P for trend=0.02), 31%–33% for wine (P for trend<0.005), 41% for beer (P for trend<0.001), and 12% for orange juice (P for trend=0.004). 
Conclusions Consumption of sugar-sweetened soda and punch is associated with a higher risk of stone formation, whereas consumption of coffee, tea, beer, wine, and orange juice is associated with a lower risk. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Frisdrank en andere dranken en het risico op nierstenen
1. Pietro Manuel Ferraro *, †, Eric N. Taylor †, Giovanni Gambaro *, Gary C. Curhan † ‡
+ Auteur Affiliations
1. * Afdeling van Nefrologie-Renal Program, afdeling Interne Geneeskunde en Medische Specialismen, Katholieke Universiteit van het Heilig Hart, Rome, Italië;
2. † Channing afdeling Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts, en
3. ‡ Renal Division, Department of Medicine, Brigham en Women's Hospital en Harvard Medical School, Boston, Massachusetts
1. Correspondentie:
Dr Pietro Manuel Ferraro, afdeling Nefrologie-Renal Program, afdeling Interne Geneeskunde en Medische Specialismen, Katholieke Universiteit van het Heilig Hart, 00168 Rome, Italië. E-mail: manuel.ferraro @ channing.harvard.edu
Overzicht
Achtergrond en doelstellingen Niet alle vloeistoffen kunnen even gunstig voor het verminderen van het risico van nierstenen. In het bijzonder is het niet duidelijk of suiker en kunstmatig gezoete soda het risico.
Ontwerp, plaatsen, deelnemers, en metingen We prospectief analyseerden het verband tussen de inname van verschillende soorten dranken en de incidentie van nierstenen in drie grote lopende cohort studies. Informatie over het verbruik van dranken en de ontwikkeling van nierstenen werd verzameld door gevalideerde vragenlijsten.
De resultaten van de analyse betrokken zijn 194.095 deelnemers, gedurende een mediane follow-up van meer dan 8 jaar, 4462 incident gevallen voorgedaan. Er was een 23% hoger risico op het ontwikkelen van nierstenen in de hoogste categorie van de consumptie van met suiker gezoete cola vergelijking met de laagste categorie (P voor trend = 0,02) en een 33% hoger risico op het ontwikkelen van nierstenen voor suiker gezoete noncola ( P voor trend = 0.003), was er een marginaal significant hoger risico op het ontwikkelen van nierstenen voor kunstmatig gezoete noncola (P voor trend = 0,05). Ook was er een 18% hoger risico voor punch (P voor trend = 0,04) en een lager risico van 26% voor de cafeïnehoudende koffie (P voor trend <0,001), 16% voor cafeïnevrije koffie (P voor trend = 0,01), 11% voor thee (P voor trend = 0,02), 31% -33% voor wijn (P voor trend <0.005), 41% voor bier (P voor trend <0,001), en 12% voor sinaasappelsap (P voor trend = 0,004) .
Conclusies De consumptie van suiker gezoete frisdrank en punch is geassocieerd met een hoger risico op steenvorming, terwijl de consumptie van koffie, thee, bier, wijn en jus d'orange wordt geassocieerd met een lager risico.

Printen

 

 

Reacties: