Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen pijn*
Aanvulling met hoge dosering vitamine D blijkt volgens een Amerikaanse studie onder vrouwen met diabetes type-2 voor een aanzienlijke vermindering van pijn te kunnen leiden. De ziekte diabetes type-2 gaat vaak gepaard met zenuw(brandende)pijnen in benen en voeten en sensorische pijnen zoals tintelingen in de vingers, handen en voeten. Depressies kunnen het gevolg zijn van die pijnen. Zes maanden lang een aanvulling van wekelijks 1.250 mcg vitamine D zorgden dat de pijnen flink minder werden. (Januari 2014)


Vitamin D Decreases Pain in Women with Type 2 Diabetes and Depression
Loyola Health Sciences research demonstrates additional benefits of supplement
MAYWOOD, Ill. – Vitamin D decreases pain in women with type 2 diabetes and depression, according to a study conducted at Loyola University Chicago. These findings were presented at an research conference at Loyola’s Health Sciences Campus.
Type 2 diabetes is associated with depression and pain, but few studies have looked at how pain may affect the treatment of depression in patients with type 2 diabetes and no studies have evaluated the role of vitamin D supplementation on this association.
Researchers in this study tested the efficacy of weekly vitamin D2 supplementation (50,000 IUs) for six months on depression in women with type 2 diabetes. Depression significantly improved following supplementation. In addition, 61 percent of patients reported shooting or burning pain in their legs and feet (neuropathic pain) and 74 percent reported numbness and tingling in their hands, fingers, and legs (sensory pain) at the beginning of the study. Researchers found a significant decrease in neuropathic and sensory pain at three and six months following vitamin D2 supplementation.
“Pain is a common and often serious problem for women with type 2 diabetes and depression,” said Todd Doyle, MD, lead author and fellow, Department of Psychiatry & Behavioral Neurosciences, Loyola University Chicago Stritch School of Medicine (SSOM). “While further research is needed, D2 supplementation is a promising treatment for both pain and depression in type 2 diabetes.”
Loyola researchers have received funding from the National Institute of Nursing Research to conduct a trial comparing the effects of two different doses of vitamin D3 supplements on health outcomes in women with diabetes.
“Vitamin D has widespread benefits for our health and certain chronic diseases such as type 2 diabetes,” said Sue Penckofer, PhD, RN, study co-author and professor, Loyola University Chicago Marcella Niehoff School of Nursing. “This NIH grant will allow us to shed greater light on understanding the role that this nutrient plays in managing the health of women with diabetes.”
Other study authors included Patricia Mumby, PhD, professor, Department of Psychiatry & Behavioral Neurosciences, Mary Anne Emanuele, MD, professor, Department of Endocrinology & Metabolism, SSOM; Mary Alice Byrn, PhD, assistant professor, Department of Nursing, St. Mary’s College, Notre Dame, Ind.; and Diane E. Wallis, MD, Midwest Heart Specialists, Downers Grove, Ill.
The Loyola University Chicago Health Sciences Division (HSD) advances interprofessional, multidisciplinary, and transformative education and research while promoting service to others through stewardship of scientific knowledge and preparation of tomorrow's leaders. The HSD is located on the Health Sciences Campus in Maywood, Illinois. It includes the Marcella Niehoff School of Nursing, the Stritch School of Medicine, the biomedical research programs of the Graduate School, and several other institutes and centers encouraging new research and interprofessional education opportunities across all of Loyola University Chicago. The faculty and staff of the HSD bring a wealth of knowledge, experience, and a strong commitment to seeing that Loyola's health sciences continue to excel and exceed the standard for academic and research excellence. For more on the HSD, visit LUC.edu/hsd. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D Vermindert pijn bij vrouwen met type 2 diabetes en depressie
Loyola Health Sciences onderzoek toont extra voordelen van supplement
Maywood, Illinois - Vitamine D vermindert pijn bij vrouwen met type 2 diabetes en depressie , volgens een studie uitgevoerd aan de Loyola University Chicago . Deze bevindingen werden gepresenteerd op een onderzoek conferentie aan de Loyola 's Health Sciences Campus.
Type 2 diabetes gaat gepaard met depressie en pijn , maar weinig studies hebben gekeken naar hoe de pijn van de behandeling van depressie bij patiënten met type 2 diabetes kunnen beďnvloeden en er geen studies hebben de rol van vitamine D-suppletie op deze vereniging geëvalueerd .
Onderzoekers in deze studie onderzocht de werkzaamheid van wekelijkse vitamine D2 suppletie ( 50.000 IU ) gedurende zes maanden depressie bij vrouwen met type 2 diabetes . Depressie aanzienlijk verbeterd na suppletie. Daarnaast is 61 procent van de patiënten gemeld schieten of brandende pijn in hun benen en voeten ( neuropathische pijn ) en 74 procent meldde gevoelloosheid en tintelingen in de handen , vingers en benen (zintuiglijke pijn ) aan het begin van de studie . Onderzoekers vonden een significante daling van neuropathische en sensorische pijn op drie en zes maanden na vitamine D2 suppletie.
" Pijn is een veel voorkomende en vaak ernstig probleem voor vrouwen met type 2 diabetes en depressie ", zegt Todd Doyle , MD , hoofdauteur en collega , afdeling Psychiatrie & Behavioral Neurosciences , Loyola University Chicago Stritch School of Medicine ( SSOM ) . "Hoewel verder onderzoek nodig is , D2 suppletie is een veelbelovende behandeling voor zowel pijn en depressie bij diabetes type 2 . "
Loyola onderzoekers hebben de financiering van het National Institute of Nursing Research ontvangen een studie waarin de effecten van twee verschillende doses vitamine D3 supplementen op gezondheidsresultaten bij vrouwen met diabetes voeren .
" Vitamine D heeft grote schaal voordelen voor onze gezondheid en bepaalde chronische ziekten, zoals diabetes type 2 ", aldus Sue Penckofer , PhD, RN , co-auteur en hoogleraar , Loyola University Chicago Marcella Niehoff School of Nursing . " Deze NIH -subsidie zal ons toelaten om meer licht te werpen op het begrijpen van de rol die deze voedingsstof speelt in het beheer van de gezondheid van vrouwen met diabetes . "
Andere studie auteurs opgenomen Patricia Mumby , PhD , professor aan de afdeling Psychiatrie & Behavioral Neurosciences , Mary Anne Emanuele , MD , professor aan de afdeling Endocrinologie en Metabolisme , SSOM ; Mary Alice Byrn , PhD , assistent- professor aan de afdeling Verpleegkunde , St. Mary's College , de Notre Dame , Ind , en Diane E. Wallis , MD , Midwest Hart Specialisten, Downers Grove, Ill
De Loyola University Chicago Health Sciences Division ( HSD ) voorschotten interprofessioneel , multidisciplinaire en transformatieve onderwijs en onderzoek terwijl het bevorderen van de dienst aan anderen door middel van beheer van de wetenschappelijke kennis en de voorbereiding van de leiders van morgen . Het HSD is gelegen op de Health Sciences Campus in Maywood , Illinois . Het omvat de Marcella Niehoff School of Nursing , de Stritch School of Medicine , de biomedische onderzoeksprogramma's van de Graduate School , en diverse andere instituten en centra stimuleren van nieuwe onderzoeks-en interprofessionele onderwijs kansen in alle van Loyola University Chicago . De docenten en medewerkers van de HSD brengen een schat aan kennis, ervaring en een sterke betrokkenheid bij het zien van die Loyola gezondheidswetenschappen blijven excelleren en boven de norm voor academische en onderzoek op topniveau. Voor meer informatie over de HSD , bezoek LUC.edu / HSD .


Printen

 

 

Reacties: