Home / Nieuws / ...

 

Vitamine A, het immuunsysteem en tuberculose*
Tuberculose wordt wereldwijd een steeds groter probleem omdat steeds meer tuberculosebacteriŽn resistent worden tegen medicijnen. Inmiddels zijn er wereldwijd wel 2 miljard mensen die de ziekte hebben en gaan er jaarlijks ongeveer 2 miljoen dood aan de ziekte. Nieuw laboratoriumonderzoek nu laat zien dat vitamine A een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van het immuunsysteem en de aanpak van de ziekte. Eerder onderzoek door dezelfde wetenschappers liet al goede resultaten zien met vitamine D en nu bleek dat vitamine A, op een andere manier de ziekte kan aanpakken. Vitamine A reduceert de hoeveelheid cholesterol in besmette cellen en om te overleven hebben de tuberculosebacteriŽn cholesterol nodig als voeding. Door de versterking van de expressie van het gen NPC2 en daardoor de verlaging van het cholesterol in cellen kan het immuunsysteem de bacteriŽn doden. De studie. (April 2014)

 

 

Boosting the immune system with vitamin A may help in the fight against tuberculosis
Tuberculosis is a major global problem, affecting 2 billion people worldwide and causing an estimated 2 million deaths annually. Western countries are once again tackling the disease, with recent outbreaks in Los Angeles and London. 
The rise of drug-resistant TB, called a "ticking time bomb" by the World Health Organization, and the high cost of fighting the disease highlight the need for new approaches to treatment. 
In findings published in the Journal of Immunology, UCLA researchers investigating the role of nutrients in helping the immune system fight against major infections show that vitamin A may play an important role combating TB. 
The UCLA team describes for the first time the mechanism by which vitamin A and a specific gene assist the immune system by reducing the level of cholesterol in cells infected with TB. This is important because cholesterol can be used by TB bacteria for nutrition and other needs, the researchers said. 
"If we can reduce the amount of cholesterol in a cell infected with tuberculosis, we may be able to aid the immune system in better responding to the infection," said senior author Philip Liu, an assistant professor of medicine in the divisions of dermatology and orthopedic surgery at UCLA's David Geffen School of Medicine and Orthopaedic Hospital Research Center. "Understanding how nutrients like vitamin A are utilized by our immune system to fight infections may provide new treatment approaches." 
Although vitamin A circulates in the body in an inactive form known as retinol, it's the active form of the nutrient - all-trans reinoic acid - that is responsible for activating the immune system. 
To investigate the role of this active form of vitamin A in immune defense, the UCLA team first compared its effects on cells to the effects of a similar nutrient, vitamin D, which the group had previously studied. The researchers thought the two vitamins might use the same mechanism to aid the immune system, but this wasn't the case. They found that when the vitamins were added to human blood cells infected with tuberculosis, only vitamin A decreased the cells' cholesterol levels. 
The researchers also discovered that the action of vitamin A was dependent on the expression of a gene called NPC2. Further experiments in the lab showed that even if an infected blood cell was stimulated with vitamin A, it would not be able to fight the tuberculosis bacteria if the cell couldn't express the NPC2 gene. 
"We were very surprised that this particular gene was involved, since it has traditionally been associated with cholesterol transport and not immune defense," said co-first author Elliot Kim, who was a research technician in Liu's lab at the time of the study and is currently a graduate student in the department of microbiology, immunology and molecular genetics at the Geffen School. 
However, once the team took a closer look at the actions taking place in the cells, it made sense. 
Cholesterol is stored in lysosomes, compartments in a cell that also play an integral role in fighting infections. If the lysomome is full of cholesterol, it supplies the bacteria with needed nutrition instead of killing it. 
Vitamin A induces the cell to express NPC2, which helps the cell effectively remove cholesterol from the lysosomes so the bacteria can't access it. This allows the lysomomes to once again become effective in killing the bacteria. 
When activated correctly, lysomomes fuse with the area of the cell containing the bacteria and dump antimicrobial material onto the bacteria to kill it, similar to a helicopter dropping water and retardant on a forest fire. 
"The cells need vitamin A to trigger this defense process and NPC2 to carry it out," said co-first author Matthew Wheelwright, a medical and doctoral student at the University of Minnesota who was an undergraduate research assistant in Liu's lab when the research was conducted. "We may be able to target these pathways that regulate cholesterol within a cell to help the immune system respond to infection." 
The next stage of research will focus on better understanding how the immune system takes retinol, the inactive form of vitamin A, and creates all-trans retinoic acid, the form of the nutrient that can activate the infected cells against the tuberculosis bacteria. 
The UCLA team notes that this is an early study and that more research needs to be done before recommending vitamin A supplementation to combat tuberculosis or other infections. 
∑ References
The study was funded by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases that is part of the National Institutes of Health. (Grant number: AI085025.) 
Additional study authors included Megan Inkeles of the UCLA Department of Molecular, Cell and Developmental Biology; Avelino De Leon, UCLA Department of Orthopaedic Surgery and UCLA Orthopaedic Hospital Research Center; and Stephan Krutzik of the division of dermatology in the department of medicine at the David Geffen School of Medicine at UCLA. 
University of California - Los Angeles Health Sciences 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Stimuleren van het immuunsysteem met vitamine A kan helpen in de strijd tegen tuberculose
Tuberculose is een groot mondiaal probleem , die 2 miljard mensen wereldwijd en het veroorzaken van een geschatte 2 miljoen doden per jaar . Westerse landen zijn weer de aanpak van de ziekte , met de recente uitbraken in Los Angeles en Londen .
De opkomst van resistente tbc , genaamd een " tikkende tijdbom " door de World Health Organization en de hoge kosten van het bestrijden van de ziekte wijzen op de behoefte aan nieuwe benaderingen van de behandeling.
In bevindingen gepubliceerd in het Journal of Immunology , UCLA onderzoekers onderzoek naar de rol van nutriŽnten in het helpen van het immuunsysteem bestrijding van grote infecties laten zien dat vitamine A een belangrijke rol bestrijding van TB kunnen spelen .
Het team UCLA beschrijft voor het eerst het mechanisme waarmee vitamine A en een specifiek gen te helpen het immuunsysteem door het verminderen van het niveau van cholesterol in cellen geÔnfecteerd met tbc . Dit is belangrijk omdat cholesterol kan worden van TB bacteriŽn voeding en andere behoeften , aldus de onderzoekers .
"Als we de hoeveelheid cholesterol kan verminderen in een cel geÔnfecteerd met tuberculose , kunnen we in staat om het immuunsysteem te helpen bij het beter kunnen inspelen op de infectie , " zei senior auteur Philip Liu , een assistent- professor in de geneeskunde in de divisies van de dermatologie en orthopedische chirurgie aan de UCLA 's David Geffen School of Medicine en Orthopaedic Hospital Research Center. " Begrijpen hoe voedingsstoffen zoals vitamine A gebruikt worden door ons immuunsysteem om infecties te bestrijden kunnen nieuwe behandelmethoden te bieden . "
Hoewel vitamine A circuleert in het lichaam in een inactieve vorm bekend als retinol , is de actieve vorm van de voedingsstof - all-trans reinoic zuur - die verantwoordelijk is voor het activeren van het immuunsysteem .
Om de rol van de actieve vorm van vitamine A in immuunsysteem onderzoeken , UCLA team eerste zijn effecten op cellen de effecten van een soortgelijke voedingsstof , vitamine D, die de groep eerder bestudeerd vergeleken . De onderzoekers vonden de twee vitamines zou hetzelfde mechanisme gebruiken om het immuunsysteem te helpen , maar dit was niet het geval . Zij vonden dat wanneer de vitamines toegevoegd aan menselijke bloedcellen geÔnfecteerd met tuberculose , enige vitamine A verminderd cholesterolgehalte van de cellen .
De onderzoekers ontdekten ook dat de werking van vitamine A was afhankelijk van de expressie van een gen genaamd NPC2 . Verdere experimenten in het laboratorium is gebleken dat zelfs wanneer een geÔnfecteerde bloedcellen werd gestimuleerd met vitamine A , zou het niet in staat om de tuberculose bacteriŽn te bestrijden als de cel niet kan drukken de NPC2 gen .
" We waren erg verrast dat dit gen betrokken was , omdat het van oudsher geassocieerd met cholesterol transport en niet immunologische afweer ", zei co - eerste auteur Elliot Kim, die een onderzoek technicus in Liu's lab was op het moment van de studie en is momenteel een afgestudeerde student in het departement van de microbiologie , immunologie en moleculaire genetica aan de Geffen School .
Echter, zodra het team nam een kijkje op de acties die plaatsvinden in de cellen , het logisch .
Cholesterol wordt opgeslagen in lysosomen , compartimenten in een cel die ook een integrale rol in het bestrijden van infecties spelen . Als de lysomome zit vol cholesterol , levert de bacteriŽn met benodigde voeding in plaats van te doden .
Vitamine A induceert de cel NPC2 , die helpt de cel effectief verwijderen van cholesterol uit de lysosomen te uiten , zodat de bacteriŽn er niet bij kunnen . Hierdoor kan de lysomomes opnieuw effectief in het doden van de bacteriŽn .
Wanneer correct geactiveerd lysomomes fuseren met de oppervlakte van de cel met de bacteriŽn en dump antimicrobiŽle materiaal op de bacteriŽn te doden , vergelijkbaar met een helikopter dropping water en vertrager op een bosbrand .
" De cellen moeten vitamine A aan dit verweer proces en NPC2 triggeren om het uit te voeren ", zei co - eerste auteur Matthew Wheelwright , een medische en promovendus aan de Universiteit van Minnesota , die een undergraduate research assistent in Liu's lab toen het onderzoek was was uitgevoerd . " We kunnen in staat deze wegen die cholesterol regelen binnen een cel om het immuunsysteem reageren op infectie richten . "
De volgende fase van het onderzoek wordt geconcentreerd op een beter begrip hoe het immuunsysteem neemt retinol , de inactieve vorm van vitamine A , en creŽert all-trans retinoÔnezuur , de vorm van de voedingsstof die de geÔnfecteerde cellen kunnen activeren tegen tuberculose bacteriŽn .
De UCLA team merkt op dat dit een vroege studie en dat er meer onderzoek moet worden gedaan alvorens aan te bevelen vitamine A-suppletie ter bestrijding van tuberculose of andere infecties .
∑ Referenties
De studie werd gefinancierd door het Nationaal Instituut voor Allergie en Besmettelijke Ziekten die deel uitmaakt van de National Institutes of Health . ( Grant nummer : AI085025 . )
Aanvullende studie auteurs opgenomen Megan Inkeles van de UCLA Department of Molecular , Cell and Developmental Biology ; Avelino De Leon , UCLA Department of orthopedische chirurgie en UCLA Orthopaedic Hospital Research Center ; en Stephan Krutzik van de afdeling dermatologie in het departement van de geneeskunde aan de David Geffen School of Medicine aan de UCLA .
University of California - Los Angeles Gezondheidswetenschappen

Printen

 

 

Reacties: