Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van zwarte bonen*
In een Mexicaanse studie wordt het goede van zwarte bonen nog eens bevestigd. Eerdere studies hebben de voordelen tegen het ouder worden, tegen hart- en vaatziektes, diabetes en overgewicht al laten zien. Uit deze studie blijkt nu dat zwarte bonen een grote antioxidatieve kracht hebben, de bloeddruk doen verlagen en zorgen dat zware metalen uit het lichaam verwijderd worden. De studie. (September 2014)


 

Antihypertensive and antioxidant activity in black beans
Beans are one of the most important crops for the Mexican population due to its nutritional qualities. In fact, the country is one of the top 10 producers of this legume in the world, and several studies have reflected the correlation between consumption and decreased chronic degenerative diseases, cardiovascular diseases, obesity and diabetes. 
Therefore, the National School of Biological Sciences of the National Polytechnic Institute (IPN-ENCB), conducted an investigation to evaluate the antioxidant and antihypertensive activity in the Jamapa variety of black beans, and found that in addition to these qualities, proteins in the bean can remove heavy metals from the body. 
The polytechnic research entitled "Enzymatic hydrolysates of Jamapa black bean with antihypertensive activity" was led by Gloria Dávila Ortiz. It identified bioactive peptides in the legume that have a beneficial effect as antihypertensive and antioxidant, which could favor the development of products for the prevention and treatment of cardiovascular diseases, with a specific effect on blood pressure and oxidative stress. 
This work isolated and hydrolyzed (ie, conducted the process of altering a chemical substance with water) seed proteins after grinding, in addition to using a computer simulation of its behavior in various processes. 
It was determined that fasolina and lectin hydrolysates (main proteins in the Jamapa black bean) had chelating activity (removal of heavy metals in the body) and, when hydrolyzed with pepsin-pancratin, they release peptides (amino acids) with antihypertensive and antioxidant effects. 
"With the research we have known the essence of the legume, and identified the nutritional components such as carbohydrates, starch, proteins, fats, phenolic compounds that have related antioxidant effects" Dávila Ortiz said. 
The knowledge provided by this work in the development of products for the treatment and prevention of diseases, was awarded the National Prize in Science and Technology of Food in the Business category for Food Science, an award organized for the last four decades by the National Council for Science and Technology (CONACYT) and Mexican industry Coca Cola, with the aim of promoting research and development in the food and beverage industry. 
Davila Ortiz added that once their positive activity on health was identified, they will seek to exploit all the nutritional characteristics and develop techniques to eliminate or reduce non-nutritive components. 
"The Jamapa black bean proteins have biological properties and nutrients that help lower glucose, cholesterol and triglycerides. Thanks to a collaboration between the IPN and the National Institute of Medical Sciences and Nutrition Salvador Zubirán, diets for people with diabetes were developed and it was found that glucose in blood decreased. In the future we intend to develop products containing proteins which would be aimed at treatment and prevention of diseases, seeking specific effect on blood pressure and as an antioxidant," concluded the researcher. 
The use of hydrolyzed products improves the use of bean proteins that could be added in functional foods for the benefit of human health. 
The work done in this research is an example of what students and doctors across the country do in search of technological, functional and nutritional food products for national development , which the PNCTA recognizes annually. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bloeddrukverlagende en antioxidant activiteit in zwarte bonen 
Bonen zijn een van de belangrijkste gewassen voor Mexicaanse populatie vanwege de voedingswaarde. In feite, het land is een van de top 10 fabrikanten van deze peulvrucht in de wereld, en een aantal studies hebben het verband tussen de consumptie terug te vinden en een verminderde chronische degeneratieve ziekten, hart-en vaatziekten, obesitas en diabetes. 
Daarom is de National School of Biological Sciences van de National Polytechnic Institute (IPN-ENCB), een onderzoek uitgevoerd om de antioxidant en antihypertensieve activiteit in de Jamapa verschillende zwarte bonen evalueren, en vond dat naast deze kwaliteiten, eiwitten in de boon kunnen zware metalen te verwijderen uit het lichaam. 
De polytechnische onderzoek getiteld "enzymatische hydrolysaten van Jamapa zwarte bonen met bloeddrukverlagende werking" werd geleid door Gloria Dávila Ortiz. Het bioactieve peptiden die in de peulvruchten die een gunstig effect als antihypertensiva en antioxidant, die de ontwikkeling van producten voor de preventie en behandeling van cardiovasculaire ziekten kunnen bevorderen, met een specifiek effect op de bloeddruk en oxidatieve stress. 
Dit werk geďsoleerd en gehydrolyseerd (dwz uitgevoerd het proces van het veranderen van een chemische stof met water) zaadeiwitten na het malen, naast het gebruik van een computersimulatie van het gedrag in verschillende processen. 
Er werd vastgesteld dat fasolina en lectine hydrolysaten (belangrijkste eiwitten in het Jamapa zwarte bonen) had chelerende activiteit (verwijdering van zware metalen in het lichaam) en, wanneer gehydrolyseerd met pepsine-pancratin brengen ze peptiden (aminozuren) met antihypertensieve en antioxidant effecten . 
"Met het onderzoek hebben we de essentie van de peulvruchten bekend, en identificeerde de voedingscomponenten zoals koolhydraten, zetmeel, eiwitten, vetten, fenolen die antioxidant effecten zijn gerelateerd" Dávila Ortiz zei. 
De kennis die door dit werk in de ontwikkeling van producten voor de behandeling en preventie van ziekten, werd bekroond met de Nationale Prijs van Wetenschap en Technologie van het Voedsel in de categorie Werk for Food Science, een award georganiseerd voor de laatste vier decennia van de Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie (CONACYT) en de Mexicaanse industrie Coca Cola, met als doel het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling in de voedingsmiddelen-en drankenindustrie. 
Davila Ortiz toegevoegd dat zodra hun positieve activiteit op de gezondheid is vastgesteld, zullen ze proberen om alle nutritionele eigenschappen te benutten en technieken op te heffen of niet-voedende bestanddelen verminderen. 
"De Jamapa zwarte bonen eiwitten hebben biologische eigenschappen en voedingsstoffen die een lagere glucose, cholesterol en triglyceriden te helpen. Dankzij een samenwerking tussen het IPN en het Nationaal Instituut voor Medische Wetenschappen en Voeding Salvador Zubiran, diëten voor mensen met diabetes werden ontwikkeld en het werd gevonden dat glucose in het bloed is afgenomen. in de toekomst zijn we van plan om op basis van eiwitten die zou worden gericht op de behandeling en preventie van ziekten te ontwikkelen, op zoek naar specifieke effect op de bloeddruk en als een antioxidant, "concludeerde de onderzoeker. 
Het gebruik van gehydrolyseerde produkten betekent het gebruik van boon eiwitten die in functioneel voedsel kunnen worden toegevoegd ten behoeve van de volksgezondheid. 
Het werk dat in dit onderzoek is een voorbeeld van wat studenten en artsen in het hele land te doen, op zoek naar technische, functionele en voedsel voeding voor de nationale ontwikkeling, die de PNCTA erkent jaarlijks.

Printen

 

 

Reacties: