Home / Nieuws / ...

 

Gezonde voeding essentieel voor gezonde hersenen*
De geestelijke gezondheidszorg zal een flinke ommezwaai moeten maken omdat de huidige strategie slechts bescheiden resultaten boekt terwijl het bewijs sterk groeit de laatste jaren dat bepaalde voedingsstoffen van vitaal belang zijn voor een goede geestelijke gezondheid, zo blijkt uit een publicatie in The Lancet door een internationaal gezelschap van wetenschappers. De rol van voeding in de gezondheid van de hersenen is vergelijkbaar met die bij hart- en vaatziektes. Veel studies laten zien dat voedingsstoffen als omega-3 vetzuren, B vitamines vooral foliumzuur en B12, choline, ijzer, zink, magnesium, SAM, vitamine D en aminozuren belangrijk zijn voor een goede gezondheid van de hersenen. Het is tijd, aldus de wetenschappers, om te pleiten voor een meer geÔntegreerde benadering van de psychiatrie, met dieet en voeding als belangrijke elementen.
De studie. (Maart 2015)


 

Diet, nutrition essential for mental health
Evidence is rapidly growing showing vital relationships between both diet quality and potential nutritional deficiencies and mental health, a new international collaboration led by the University of Melbourne and Deakin University has revealed.
Published in The Lancet Psychiatry today, leading academics state that as with a range of medical conditions, psychiatry and public health should now recognise and embrace diet and nutrition as key determinants of mental health.
Lead author, Dr Jerome Sarris from the University of Melbourne and a member of the International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR), said psychiatry is at a critical stage, with the current medically-focused model having achieved only modest benefits in addressing the global burden of poor mental health.
"While the determinants of mental health are complex, the emerging and compelling evidence for nutrition as a key factor in the high prevalence and incidence of mental disorders suggests that nutrition is as important to psychiatry as it is to cardiology, endocrinology and gastroenterology," Dr Sarris said.
"In the last few years, significant links have been established between nutritional quality and mental health. Scientifically rigorous studies have made important contributions to our understanding of the role of nutrition in mental health," he said.
Findings of the review revealed that in addition to dietary improvement, evidence now supports the contention that nutrient-based prescription has the potential to assist in the management of mental disorders at the individual and population level.
Studies show that many of these nutrients have a clear link to brain health, including omega-3s, B vitamins (particularly folate and B12), choline, iron, zinc, magnesium, S-adenosyl methionine (SAMe), vitamin D, and amino acids.
"While we advocate for these to be consumed in the diet where possible, additional select prescription of these as nutraceuticals (nutrient supplements) may also be justified," Dr Sarris said.
Associate Professor Felice Jacka, a Principal Research Fellow from Deakin University and president of the ISNPR noted that many studies have shown associations between healthy dietary patterns and a reduced prevalence of and risk for depression and suicide across cultures and age groups.
"Maternal and early-life nutrition is also emerging as a factor in mental health outcomes in children, while severe deficiencies in some essential nutrients during critical developmental periods have long been implicated in the development of both depressive and psychotic disorders," she said.
A systematic review published in late 2014 has also confirmed a relationship between 'unhealthy' dietary patterns and poorer mental health in children and adolescents. Given the early age of onset for depression and anxiety, these data point to dietary improvement as a way of preventing the initial incidence of common mental disorders.
Dr Sarris, an executive member of the ISNPR, believes that it is time to advocate for a more integrative approach to psychiatry, with diet and nutrition as key elements.
"It is time for clinicians to consider diet and additional nutrients as part of the treating package to manage the enormous burden of mental ill health," he said.
Reference:
1. Jerome Sarris, PhD et al. Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. The Lancet Psychiatry, DOI: 10.1016/S2215-0366(14)00051-0 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dieet, voeding van essentieel belang voor de geestelijke gezondheidszorg
Bewijs groeit snel zien vitale relaties tussen beide dieet kwaliteit en het potentieel voedingstekorten en geestelijke gezondheid, heeft een nieuwe internationale samenwerking onder leiding van de Universiteit van Melbourne en Deakin University onthuld.
Gepubliceerd in The Lancet Psychiatrie vandaag, vooraanstaande wetenschappers stellen dat als met een scala aan medische aandoeningen, psychiatrie en de volksgezondheid moet nu erkennen en omarmen dieet en voeding als belangrijke determinanten van de geestelijke gezondheid.
Lood auteur, dr Jerome Sarris van de Universiteit van Melbourne en een lid van de International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR), zei de psychiatrie is in een kritieke fase, met de huidige medisch-gerichte model heeft slechts een bescheiden voordelen behaald bij het aanpakken van de wereldwijde last van een slechte geestelijke gezondheid.
"Terwijl de determinanten van de geestelijke gezondheid zijn complex, de opkomende en overtuigend bewijs voor de voeding als een belangrijke factor in de hoge prevalentie en incidentie van psychische stoornissen suggereert dat voeding is net zo belangrijk voor de psychiatrie als het is om cardiologie, endocrinologie en gastro-enterologie," Dr. Sarris zei.
"In de afgelopen jaren zijn belangrijke banden gelegd tussen nutritionele kwaliteit en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk rigoureuze studies hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons begrip van de rol van voeding in de geestelijke gezondheidszorg," zei hij.
Bevindingen van het onderzoek bleek dat in aanvulling op de voeding verbetering, bewijs ondersteunt nu de stelling dat nutriŽnten gebaseerde recept heeft de potentie om te helpen bij het beheer van psychische stoornissen op individueel en populatieniveau.
Studies tonen aan dat veel van deze voedingsstoffen hebben een duidelijke link naar de gezondheid van de hersenen, waaronder omega-3 vetzuren, B-vitamines (vooral foliumzuur en B12), choline, ijzer, zink, magnesium, S-adenosyl methionine (SAMe), vitamine D, en aminozuren zuren.
"Hoewel we pleiten voor deze in het dieet, waar mogelijk, extra select voorschrijven van deze als nutraceuticals (voedingssupplementen) ook gerechtvaardigd kan zijn om te worden geconsumeerd," zei Dr Sarris.
Associate Professor Felice Jacka, een Principal Research Fellow van Deakin University en voorzitter van de ISNPR opgemerkt dat veel studies hebben aangetoond associaties tussen gezonde voedingspatronen en een verminderde prevalentie van en het risico op depressie en zelfmoord tussen culturen en leeftijdsgroepen.
"Moeder en vroeg-life voeding is ook in opkomst als een factor in de geestelijke gezondheidszorg uitkomsten bij kinderen, terwijl de ernstige tekortkomingen in een aantal essentiŽle voedingsstoffen tijdens periodes kritische ontwikkelingsstoornissen zijn al lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van zowel depressieve en psychotische stoornissen," zei ze.
Een systematische review gepubliceerd in het najaar van 2014 heeft ook bevestigd een relatie tussen 'ongezonde' voedingspatronen en slechtere geestelijke gezondheid bij kinderen en adolescenten. Gezien het vroege leeftijd waarop depressie en angst, deze gegevens wijzen op dieet verbetering als een manier om te voorkomen het eerste optreden van geestelijke stoornissen.
Dr Sarris, een uitvoerend lid van de ISNPR, is van mening dat het tijd is om te pleiten voor een meer geÔntegreerde benadering van de psychiatrie, met dieet en voeding als belangrijke elementen.
"Het is tijd voor clinici op dieet en aanvullende voedingsstoffen beschouwen als onderdeel van de behandeling pakket om de enorme last van een slechte geestelijke gezondheid te beheren," zei hij.
Referentie:
1. Jerome Sarris, PhD et al. Nutritionele geneeskunde als mainstream in de psychiatrie. The Lancet Psychiatrie, DOI: 10.1016 / S2215-0366 (14) 00051-0

Printen

 

 

Reacties: