Home / Specifiek advies / ...

 

Bijwerkingen medicijnen?

 

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bepaalde medicijnen ook niet alleen vervelende maar ook ernstige en soms wel levensbedreigende bijwerkingen kunnen hebben. Onderzoek laat ook zien dat bij ruim 1/3 van de medicijnenstudies niets over de bijwerkingen wordt gerapporteerd.

Bij de betreffende aandoeningen vindt u oplossingen i.p.v. medicijnen.

Is het gebruik van de medicijnen echt noodzakelijk en is er een verhoogde kans op een andere aandoening kijk dan zeker bij die aandoening om die verhoogde kans te kunnen voorkomen.

Behalve de medicijnen zelf kan het verkeerd gebruik ook zorgen voor problemen en de meeste ziekenhuisopnames. Ook blijkt bijna de helft van gemelde vergiftigingen te wijten te zijn aan medicijnen.

Ook kunnen interacties optreden tussen voeding en geneesmiddelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om micro- en macronutriŰnten, maar ook om voedingssupplementen. Gelukkig zijn de meeste interacties niet klinisch relevant. Maar in bepaalde gevallen kunnen ze wÚl gevolgen hebben. Op de site van Natura Foundation kunt u hier kijken of in uw geval en sprake kan zijn van interacties.

Uit een grote studie blijkt dat het nemen van tweehonderd, veel gebruikte medicijnen kan leiden tot het krijgen van een depressie. Zij die maar 1 medicijn namen hadden al 7% kans, bij twee medicijnen 9% en bij drie medicijnen wel 15% kans op een depressie. Op bijna geen bijsluiter van die medicijnen staat deze mogelijke bijwerking vermeld, zodat noch de arts of gebruiker zich van enig gevaar bewust is.

In bijna alle medicijnen zitten, zo blijkt uit studie, ook vreemde stoffen als allergenen of stoffen waarvoor mensen intolerant kunnen zijn.  

 

Hieronder vindt u een lijst van veel gebruikte medicijnen, waarvan verschillende zonder voorschrift te koop zijn, en hun mogelijk ernstige bijwerkingen.

(Bij de aandoeningen waarbij deze medicatie veelal voorgeschreven wordt staan trouwens deze bijwerkingen ook vermeld.)

 

Antibiotica:

Antibiotica zijn geneesmiddelen voor het bestrijden van bacteriŰle infecties, doorgaans te verdelen in twee groepen de bacteriedodende en bacterieremmende soorten. Er bestaan verschillende klassen waaronder fluorochinolonen zoals ciprofloxacine, moxifloxacine, levofloxacine en ofloxacine,

Anticholinerge medicijnen:

De meest gebruikte anticholinerge medicijnen zijn medicijnen die gebruikt worden tegen hoge bloeddruk, hartaandoeningen, chronische longproblemen, allergieŰn, antidepressiva en zo verkrijgbare middelen tegen slapeloosheid, slechte spijsvertering, antihistamine en medicijnen tegen incontinentie.

Medicijnen met een anticholinerge werking zijn o.m. anticholinergica, parasympathicolytica en acetylcholinereceptor-antagonisten met de volgende namen o.m.: alimemazine (Nedeltran), biperideen (Akineton), chloorpromazine (Largactil), cimetidine (Tagamet), clemastine (Tavegil), clozapine (Leponex), digoxine (Lanoxin), disopyramide (Ritmoforine, Rythmodan), olanzapine (Zyprexa), oxybutynine (Didrase), prednisolon, promethazine (Phenergan), theofylline (Theolair, Theolin), thioridazine (Melleretten, Melleril), tolterodine (Detrusitol), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline/Tryptizol, nortriptyline/Nortrilen, clomipramine/Anafranil) en trihexyfenidyl (Artane)

Antidepressiva:

Antidepressiva zijn medicijnen die doorgaans de symptomen van een depressie tegengaan en worden ook wel toegepast bij andere psychische stoornissen zoals angststoornissen.

Er zijn eigenlijk twee belangrijke soorten: de heropnameremmers als TCA's (bijv. amitriptyline), SSRI's (bijv. citalopram, fluoxetine, en paroxetine), NRI's (bijv. reboxetine en nortriptyline), SNRI's (bijv. venlafaxine) en NDRI's (bijv. bupropion) en de MAO-remmers (bijv. tranylcypromine en moclobemide). 

Antipsychotica:

Antipsychotica vormen een groep geneesmiddelen bedoeld om de symptomen van een psychose tegen te gaan.

Ze worden doorgaans ingedeeld in twee klassen: klassieke en atypische antipsychotica.

Namen van klassieke o.m.: chloorpromazine, haloperidol, pimozide, en zuclopentixol.

Namen atypische o.m.: risperidon, quetiapine, olanzapine, clozapine, sulpiride en aripiprazol

Benzodiazepines:

Benzodiazepines worden in de geneeskunde toegepast om hun kalmerende, slaapbevorderende en angst verminderende eigenschappen, met ook spierverslappende eigenschappen.

Namen zijn o.m.: brotizolam (Lendormin) , midazolam (Dormicum), triazolam (Halcion), loprazolam (Dormonoct), lormetazepam (Loramet), temazepam (Normison), oxazepam (Seresta), 
nitrazepam (Mogadon), lorazepam (Temesta), flurazepam (Dalmadorm), flunitrazepam, alprazolam (Xanax), bromazepam (Lexotanil), chloordiazepoxide (Librium), clobazam (Frisium), clorazepinezuur (Tranxene), clorazepaat, diazepam (Valium), ketazolam (Unakalm), medazepam (Nobrium), oxazepam (Seresta) en prazepam (Reapam).

Bloedverdunners:

Zogenaamde bloedverdunners zijn antistollingsmiddelen of anticoagulantia.

Bloeddruk verlagende medicijnen:

De verschillende soorten bloeddruk verlagende medicijnen zijn bŔtablokkers, diuretica (plaspillen), calciumantagonisten, ACE remmers en Angiotensine antagonisten.

Namen van ACE remmers: benazepril, cilazapril, enalapril, fosinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril, zofenopril, captopril en lisinopril.

Namen van Angiotensine antagonisten: candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan en valsartan.

Namen van calciumantagonisten o.m.: amlodipine, barnidipine, lacidipine, nifedipine, verapamil, diltiazem en fluspirileen.

Namen van bŔtablokkers o.m.: carteolol, propranolol, sotalol (Sotacor), atenolol, bisoprolol, metoprolol, carvedilol en labetalol.

Namen van diuretica zijn o.m.: furosemide, bumetanide, ethacrynezuur, chloorthiazide, spironolacton, mannitol en acetazolamide.

Cholesterol verlagende medicatie:

De meest gebruikte medicijnen om cholesterol te verlagen zijn de statines.

Namen van statines zijn o.m.: Simvastatine (Zocor), Pravastatine (Selektine), Atorvastatine (Lipitor), Rosuvastatine (Crestor), Fluvastatine (Lescol).

Een nieuwe generatie medicatie zijn Evolocumab en Aliromab.

Diabetes medicatie

Diabetes type-2 wordt doorgaans behandeld met de medicijnen zoals sulfonylureumderivaten (Amaryl en Uni Diamicron), biguaniden (zoals metformine) en thiazolidinedionen ( zoals pioglitazone).

Glucocortico´den:

Glucocortico´den zijn stero´de hormonen (corticostero´den) die normaal door de bijnier geproduceerd worden. Medicijnen met deze stoffen hebben worden vaak gebruikt als sterke ontstekingsremmer. Enkele namen: cortisone, prednison, ...methason en triamcinolon.

Maagzuurremmers:

De verschillende soorten zijn: antacida (die zuur neutraliseren vaak door bicarbonaten) en twee die de aanmaak van maagzuur tegengaan, de protonpompremmers (PPI) en H2-receptorantagonisten.

Namen van protonpompremmers zijn o.m.: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol en pantoprazol.

Namen van H2-receptorantagonisten zijn o.m.: cimetidine, famotidine, nizatidine en ranitidine.

Pijnstillers/ontstekingremmers:

De meest gebruikte soorten pijnstillers zijn Paracetamol, NSAID's en Opio´den.

NSAID's, niet-stero´de anti-inflammatoire geneesmiddelen, zijn pijnstillers, ontstekingsremmers en veelal ook koortsverlagend. Namen zijn: diclofenac, etodolac, nabumeton, ibuprofen, aspirine, aspegic, meloxicam, naproxen, etofenamaat, indomethacine, ketorolac, nimesulide en piroxicam, en de COX-2 remmers etoricoxib, rofecoxib en celecoxib.

Opio´den pijnstillers gebaseerd op stoffen die afkomstig zijn uit opium. Namen zijn: morfine, methadon, code´ne, fentanyl, pethidine, piritramide en tramadol.

Slaapmiddelen:

Slaapmiddelen kunnen verschillende werkingen hebben en zijn o.m. benzodiazepines zoals Temazepam (Restoril«, Normison«, Tenox« en Temaze«) verder Zolpidem (Stilnoct) en soms anticholinerge medicijnen

 

Printen